Steroid Al
Steroid Al
Proiecte implementate – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Prune pentru gunoi

Proiectul ” Plums for Junk ”, Cod PROIECT 15.2.1.0054 a fost derulat în cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria și finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuție națională (România și...

Tineri responsabili

Proiectul ” Tineri responsabili ” a fost finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, care a urmărit să evidențieze importanţa implicării tinerilor în viaţa politică şi socială prin familiarizarea lor cu noţiunile de...

Itinerarii Danubiene Transfrontaliere

Proiectul: „Itinerarii Danubiene Transfrontaliere”,  a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2005. Proiectul a vizat facilitarea vizibilităţii potenţialului turistic şi, în consecinţă, dezvoltarea turismului transfrontalier din regiunea Mehedinţi – Bor,...

Dunărea fără frontiere

Proiectul: „Dunărea fără frontiere” a fost finanţat prin Programul de Vecinătate România-Serbia. Proiectul s-a axat pe stimularea dezvoltării turismului rural şi promovarea reperelor turistice etno-culturale din regiunea transfrontalieră riverană Dunării din Mehedinţi-Borski, prin consolidarea...