Steroid Al
Steroid Al
Tineri responsabili – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul ” Tineri responsabili ” a fost finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, care a urmărit să evidențieze importanţa implicării tinerilor în viaţa politică şi socială prin familiarizarea lor cu noţiunile de bază ale administraţiei publice ca factor major de influenţă în dezvoltarea comunităţii locale din care fac parte.

Dintre activitățile care au fost desfășurate în cadrul acestui proiect amintim:

  • Formarea grupului de iniţiativă
  • Organizarea a 5 ateliere de lucru. În cadrul acestor ateliere s-a urmărit dobândirea unor cunoștințe de bază despre drepturile şi obligaţiile civice, despre partidele politice și sistemul electoral. Au fost abordate noţiuni introductive despre alegerea, structura şi atribuţiile administraţiei locale și au fost prezentate instrumentele decizionale ale administraţiei locale, începând cu necesitatea comunității, până la hotărârea formului administrativ. A fost, de asemenea, subliniată importanța transparenței administrației, a liberului acces la informațiile de interes public și a consultării publice. Tot în cadrul acestor ateliere de lucru au fost dezbătute teme ca rolul mass-media și al sectorului ONG în viața comunității.
  • Participarea grupului de iniţiativă la şedinţe de consiliu local, consiliu judeţean, întâlniri cu autorităţile publice locale şi judeţene;
  • Editarea şi tipărirea unui “Ghid de Participare Publică” care a cuprins concluziile tinerilor, bazate pe experienţa lor, după instruirile şi întâlnirile organizate în cadrul proiectului.