Odgovorna omladina – Asociaţia Pro-Mehedinţi

”Odgovorna omladina”, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bukureštu; peiod implementaqcije 01.12.2008-31.12.2009.

Kratak opis: značaj učešća mladih u političkom i društvenom životu i familijarizacija sa osnovnm pojmovima javne uprave kao glavni faktor uticaja na razvoj mesne zajednice u kojoj žive.

Projekat je ostavrio sledeće delatnosti:

  •  Organizovanje grupe za inicijativu;
  • Organizovanje 5 radionica (stečenje osnovnih znanja o građanskim pravima i obavezama, političkim partijama, izbornom sistemu; osnovnim pojmovima o izborima, strukturama i nadležnostima lokalne uprave; instrumenti donošenja odluka mesne uprave: o potrebi učešća društva u donošenju odluka mesne uprave; transparentnost uprave, slobodan pristup javnim informacijama, konsultacija javnosti; psi čuvari: uloga mas-medije i sektora NVO u životu zajednice);
  • Učestvovanje grupe za inicijativu na sastancima mesnog odbora, okružnog odbora, susreti sa mesnim i okružnim organima vlasti;
  • Štampanje „Vodiča Javnog Učešća“ koji će sadržati zakljućke mladih zasnovane na njihovo iskustvo, posle obuke i susreta koji se organizuju u okviru projekta.