Steroid Al
Steroid Al
Implementirani projekti – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Odgovorna omladina

”Odgovorna omladina”, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bukureštu; peiod implementaqcije 01.12.2008-31.12.2009. Kratak opis: značaj učešća mladih u političkom i društvenom životu i familijarizacija sa osnovnm pojmovima javne uprave kao glavni faktor uticaja...

Partnerstvo za razvoj  sela

Projekat: „Partnerstvo za razvoj  sela“ – ID Projekat 86962, kofinansiran iz Evropskog Društvenog Fonda putem Operacionalnog Sektorijalnog Programa za Ljudske Resurse 2007.-2013. Kratak opis: projekat je implementiran zajedno sa Mesnom zajednicom Svinjica i Mesnom...

Manifest za čist grad

Projekat pod nazivom: Manifest za čist grad  koji finansira Uprava Fonda za Okolinu; period implementacije: 01.09.2009 – 01.09.2010. Kratak opis: projekat za ekološko obrazovanje učenika i uopšte društva u pogledu zaštite okoline i društvene...

Made in the Iron Gates

Projekat: Made in the Iron Gates, koji finansira Evropska Unija posredstvom Instrumenta za Asistenciju za Predpristupanje (IPA) a kofinansiraju zemlje partneri koji učestvuju u programu, u okviru Programa IPA za Prekograničnu Saradnju Rumunija-Republika Srbija;...

Dunavski Prekogranični putevi

Projekat: „Dunavski Prekogranični putevi“, koji finansira Evropska Unija na osnovu Programa Susedstva Rumunija-Srbija 2005; period implementacije: 01.12.2007 – 30.11.2008. Kratak opis: projekat je imao za cilj promovisanje turističkog potencijala, odnosno razvoj prekograničnog turizma u...

Dunav bez granica

Projekat: „Dunav bez granica“ koji finansira Evropska Unija na osnovu Programa Susedstva Rumunija-Srbija 2005; period implementacije: 18.09.2008-17.09.2009. Kratak opis: stimulisanje razvoja seoskog turizma i promovisanje turističkih etno-kulturnih repera dunavskog priobalnog prekograničnog regiona okruga Mehedinci-Bor,...