Steroid Al
Despre noi – Asociaţia Pro-Mehedinţi

         Asociația Pro-Mehedinți este o organizație non-guvernamentală înființată în iulie 2007, în Drobeta Turnu Severin, cu misiunea declarată de a sprijini dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, prin promovarea valorilor acestor locuri la nivel regional, național și european.

      Asociația Pro-Mehedinți are un număr de 12 angajați și o experiență acumulată de către membrii săi în domeniile lor de activitate, prin profesionalismul și dorința unei implicări directe în viața comunității pe care o reprezintă. Asociația are peste 40 de membri voluntari cu competențe profesionale deosebite, care au aderat la Statutul organizației convinși de utilitatea înființării acesteia.

        Asociația Pro-Mehedinți reunește doctori în biologie, științe economice și geologie – cu carieră universitară, studii și cercetări apreciate în domeniile respective; medici, profesori, ingineri, specialiști în IT și mass-media sau juriști, până la elevi și studenți. Mulți dintre aceștia sunt deja cunoscuți la nivelul județului ca persoane implicate în viața comunității, cu participări multiple la acțiuni de promovare a valorilor naturale și turistice, aducând garanția lor personală și organizației din care fac parte.

       Asociația Pro-Mehedinți are prevăzute în Statutul său obiective și tipuri de activități care vizează implicarea cetățenilor în viața socială și administrativă, informarea și consilierea populației din mediul rural și urban, dezvoltarea de programe de formare profesională în mediul urban și rural, oferind servicii de consiliere profesională și de mediere a muncii, promovarea egalității de șanse și a unui comportament non – discriminatoriu în societate, informarea și conștientizarea asupra acestei regiuni încărcată de valori naturale și istorice, conservarea și menținerea unui mediu curat.

      Prin proiectele implementate în ultimii ani, în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații și instituții publice, Asociația Pro-Mehedinti a organizat și susținut cursuri informare și conștientizare, cursuri de formare profesională, sesiuni de instruire, activități de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, workshop-uri și campanii de promovare turistică a zonei, participarea la târguri de turism la nivel național, precum și workshop-uri și campanii de promovare și de protecție a mediului înconjurător.

     Asociația Pro-Mehedinți este o organizație acreditată pentru implementarea proiectelor în cadrul Serviciului European de Voluntariat ca o organizație coordonatoare de trimitere/găzduire de voluntari.

     De asemenea, Asociația Pro-Mehedinți a obținut acreditări și oferă servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, precum și programe de formare profesională pe teme cum ar fi competențe informatice și competențe antreprenoriale.