Steroid Al
7 Minuni din Mehedinți și Borski – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul “7 Minuni din Mehedinți și Borski” , cod RORS-37, este derulat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi co-finanţat de statele partenere în Program.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundația Bios din Donji Milanovac, Serbia și Organizația de Turism a Municipalității din Negotin, Serbia.

Valoarea totală a proiectului este de 453.982,04 Euro, din care contribuția UE este de 385.884,72 Euro

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea economiei bazată pe turism prin crearea de capacități și abilități pentru servicii de turism de înaltă calitate, de parteneriate inovatoare transfrontaliere și de noi instrumente de informare turistică. Prin activitățile sale, proiectul „7 Minuni din Mehedinți și Borski ”, intenționează să creeze, să dezvolte și să consolideze produse și oferte turistice comune, să prezinte activitățile turistice care ar putea aduce și menține un vizitator în zona vizată, pentru o perioadă mai lungă de timp, să sporească vizibilitatea și funcționalitatea atracțiilor turismului de nișă și să ofere o mai bună cunoaștere a acestora, părților interesate, implicate în acest sector.

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • reprezentanți ai instituțiilor sau autorităților locale și ai asociațiilor locale cu atribuții/ activități relevante în sectorul turismului și cele ale structurilor private din domeniul turismului
 • vizitatori și potențiali vizitatori ai regiunii transfrontaliere Mehedinți-Borski
 • comunitățile din Mehedinți și Borski.

În cadrul proiectului vor fi desfășurate următoarele activități:

 1. Înființarea Asociației de Speologie Româno-Sârbă;
 2. Clubul transfrontalier al Vânătorilor și Pescarilor;
 3. Înființarea Clubului Nautic Româno-Sârb;
 4. Înființarea Asociației Româno-Sârbă de Off-road și Enduro;
 5. Înființarea Asociației Româno-Sârbă a iubitorilor de drumeții;
 6. Dezvoltarea bazei de date a proiectului;
 7. Realizarea unui ghid gastronomic al zonei, numit Gastronomia a două Imperii”;
 8. Realizarea a 4 filme tematice despre minunile regiunii transfrontaliere din zona Mehedinți-Borski;
 9. Realizarea unui ghid pentru turismul de vânătoare și vacanța activă;
 10. Amplasarea a 20 de panouri sau etichete informative cu coduri QR, alături de obiectivele turistice;
 11. Dezvoltarea și popularea paginilor web ale celor trei parteneri din proiect;

Proiectul își propune următoarele rezultate:

 • Creșterea capacităților și abilităților pentru 250 de reprezentanți ai părților interesate locale, pentru a obține servicii turistice de înaltă calitate în regiunea Mehedinți-Borski;
 • Noi structuri de cooperare transfrontalieră create pentru sporirea utilizării a 5 sectoare de turism de nișă ca resurse pentru dezvoltarea sectorului turistic în regiunea Mehedinți-Borski;
 • Noi instrumente de informare pentru vizitatori, potențiali vizitatori și părțile interesate implicate în dezvoltarea turismului în zona vizată de proiect;