Steroid Al
6 Motive pentru a vizita zona transfrontalieră Mehedinți – Vidin – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul 6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”, cod  15.2.1.006, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, a fost finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, și din contribuție națională (România și Bulgaria).

Proiectul a fost implementat de Asociația Pro-Mehedinți în parteneriat cu Asociația „Parteneriat regional pentru dezvoltare durabilă – Vidin” din Bulgaria.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit contribuția la dezvoltarea economică, socială și culturală durabilă a zonei transfrontalieră Mehedinti-Vidin prin intermediul unor acțiuni comune axate pe infrastructuri turistice, respectiv proiectarea comună a produselor și serviciilor turistice cheie, bazate pe patrimoniul natural și cultural.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului, au fost:

– Managementul proiectului
– Realizarea unui Studiu de Marketing Turistic pentru zona transfrontalieră Mehedinți – Vidin
– Realizarea unui Ghid turistic și a unei hărți turistice pentru zona Mehedinți – Vidin
– Seminarii de informare
– Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în România
– Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în Bulgaria
– Festivalul creației
– Realizarea a 6 filme
– Realizarea unui website
–  Participarea la 6 târguri naționale de turism
– A.11 Conferința Româno – Bulgară
– Informarea și publicitatea proiectului

Rezultatele atinse prin proiect sunt:

– Realizarea unui Studiu de Marketing Turistic
– Realizarea a 4000 de Ghiduri turistice
– Realizarea a 4000 de Hărți turistice
– Crearea a 6 modele de suveniruri turistice reprezentative
– Realizarea a 6 filme de promovare turistică
– 6 touristic routes,
– Crearea unui website al proiectului
– Participarea la 6 târguri naționale de turism în România și Bulgaria
– Susținerea a 16 seminarii de informare
– Organizarea a 6 workshopuri de artizanat
– Realizarea a 4000 de broșuri ”Cartea Artizanilor”
– Organizarea unui Festival al Creației
– Organizarea unei Conferințe Româno – Bulgare

Grupul țintă al proiectului a fost format din:

  •  640 localnici români și bulgari participanți la seminariile de informare
  •  120 localnici români și bulgari participanți la workshopurile de artizanat
  •  133 localnici români și bulgari participanți la Festivalul Creației
  •  40 de participanți la Conferința Româno – Bulgară
  •  38.000 de participanți la târgurile naționale de turism în România și Bulgaria
  •  400 de tur-operatori români și bulgari
  •  120 de familii din România și Bulgaria
  •  20.000 de turiști ce vizitează zona Mehedinți – Vidin

Site-ul proiectului: www.mehedinti-vidin.ro