Steroid Al
Parteneriat pentru dezvoltare rurală – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul: ”Parteneriat pentru dezvoltare rurală” – ID Proiect 86962, a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

Proiectul a fost implementat  în parteneriat cu Primăria comunei Sviniţa şi Primăria comunei Isverna și a vizat creşterea calităţii resurselor umane din mediul rural stimulând participarea la programe integrate de ocupare în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole a persoanelor din grupul țintă de  205 persoane, din care 129 femei.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

  • Desfăşurarea unei campanii de informare şi conştientizare în cele două zone vizate de proiect;
  • Oferirea de măsuri active pe piaţa muncii pentru 205 persoane, prin derularea de activităţi de informare şi consiliere profesională;
  • Înfiinţarea a 2 centre de informare şi consiliere profesională; -Furnizarea de programe de formare profesională;
  • Cursuri de calificare profesională;
  • Formarea profesională a 120 de persoane în 4 ocupaţii/calificări pentru activităţi non-agricole, contribuind astfel la creşterea nivelului de calificare a persoanelor din zonele ţintă;
  • Realizarea și actualizarea unui website  (www.dezvoltareasatului.ro).

Cursurile de calificare profesională, desfășurate în cadrul proiectului, au fost următoarele:

ANTREPRENORIAT – Cursul de antreprenoriat a cumulat 80 de ore de pregătire teoretică și practică, iar participanţii au acumulat informaţii şi şi-au dezvoltat deprinderi esenţiale pentru managementul unei afaceri. Cursanţii au parcurs etapele dezvoltării unei afaceri (formalităţi de înfiinţare a unei societăţi comerciale, obtinere de finanţări, planificare strategică); 30 persoane certificate în dobândirea competenţelor antreprenoriale şi instruite în securitate şi sănătate în muncă.

TIC – curs de utilizare corectă a calculatorului şi de prelucrare informaţii la nivel de iniţiere. A cumulat 90 de ore de pregătire teoretică și practică şi a corespuns cerinţelor actuale de pe piaţa muncii; 30 persoane certificate în dobândirea competenţelor informatice. Pentru cele 2 cursuri de competenșe Asociația Pro-Mehedinși deține autorizație.

CAMERISTĂ – Cursul a urmărit dobândirea de cunoştinte şi abilităţi necesare desfăşurării în bune condiţii a profesiei de cameristă, la standarde înalte de calitate. Cursul a cumulat 360 de ore; 30 de persoane calificate în ocupaţia de cameristă.

LUCRĂTOR ÎN COMERŢ – Cursul a urmărit dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare desfăşurării în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate a profesiei de lucrător comercial. Cursul a cumulat 360 de ore; 30 de persoane calificate în ocupaţia de lucrător în comerţ.