Manifest pentru un oraş curat – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul cu titlu: „Manifest pentru un oraş curat” a fost finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Proiectul a pus accentul pe educaţia ecologică şi conştientizarea elevilor și a societăţii în general, privind protecţia mediului şi responsabilitatea socială.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

  • Workshop-uri de instruire a elevilor şi a profesorilor implicaţi în proiect, pe teme ca: „Noţiuni fundamentale de protecţia mediului”, „Cele mai recente concepte şi realizări în domeniul ecologiei pe plan mondial”, „ Studii de caz, exemple, simulări”;
  • Realizarea a 4 broșuri, 2 pliante și a unei reviste cu informații despre protecția mediului; 
  • Organizarea unui Club Casa Verde dotat cu echipament IT, materiale realizate în cadrul proiectului precum şi cu materiale informative prinvind protecţia mediului şi de specialitate: atlase, reviste şi cărţi;
  • Organizarea a 2 acţiuni de conştientizare: 22 Aprilie „ Ziua Pământului” şi 24 Mai „ Ziua Europeană a Parcurilor”.