Steroid Al
Steroid Al
Prune pentru gunoi – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul ” Plums for Junk ”, Cod PROIECT 15.2.1.0054 a fost derulat în cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria și finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuție națională (România și Bulgaria).

Proiectul a fost implementat de Fundația “Phoenix – Secolul 21” din Vidin în parteneriat cu Asociația „Parteneriat regional pentru dezvoltare durabilă – Vidin” și Asociația Pro-Mehedinți.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a informa populația din zona țintă a proiectului cu privire la viața sălbatică din zonele protejate și implicarea oamenilor în acțiuni concrete pentru protecția mediului în orașe și siturile protejate Natura 2000.

Printre activitățile proiectului s-au numărat:

 • Managementul proiectului
 • Realizarea unui studiu privind statutul zonelor protejate, a zonelor umede și a siturilor Natura 2000 aflate de-a lungul Dunării de la Vidin la Oriahovo
 • Realizarea unui studiu privind statutul zonelor protejate și a zonelor umede de-a lungul Dunării, în județul Mehedinți
 • Organizarea a 4 seminarii în Bulgaria cu scopul de a uni forțele instituționale și părțile interesate
 • Organizarea a 4 seminarii în România cu scopul de a uni forțele instituționale și părțile interesate
 • Dezvoltarea unor strategii comune pentru gestionarea ariilor protejate din zona transfrontalieră vizată de proiect
 • Organizarea unei tabere de cercetași în Bulgaria
 • Organizarea unei tabere de cercetași în România
 • Realizarea unui film despre viața în sălbăticie și a problemelor ecologice de-a lungul Dunării
 • Realizarea materialelor promoționale
 • Organizarea campaniei de curățenie ” Plums for junk ” în Bulgaria
 • Organizarea campaniei de curățenie ” Plums for junk ” în România
 • Campania de informare în școlile locale
 • Realizarea unui website al proiectului în Română, Bulgară și Engleză
 • Organizarea unei conferințe finale
 • Campania media

Rezultatele proiectului au fost:

– studierea vieții în sălbăticie în zonele de implementare ale proiectului

– reducerea poluării în orașe și în zonele protejate

– dezvoltarea unei strategii comune pentru managementul ariilor protejate

Proiectul a avut drept grup țintă:

 • 210 autorități locale, instituții și părți interesate din România și Bulgaria
 • 20 de cercetași și 600 de tineri din Mehedinți și Vidin
 • 800 de voluntari din Mehedinți și Vidin participanți la campaniile de curățeni