Steroid Al
Steroid Al
Promovarea prin marketing turistic a moştenirilor culturale – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul „Promovarea prin marketing turistic a moştenirilor culturale, naturale şi istorice ale comunei Sviniţa şi întărirea industriei turismului local, regional şi naţional. Punerea în valoare a obiectivelor unice ale comunei şi creşterea numărului de vizitatori pe termen scurt şi mediu”, a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Proiectul și-a propus promovarea potenţialului turistic, a resurselor naturale, istorice şi de civilizaţie ale comunei Sviniţa prin metode specifice de marketing şi  comunicare în scopul creşterii numărului de vizitatori şi consolidării turismului local şi naţional.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

  • Analiza cerinţelor, proiectare şi implementare platformă marketing şi comunicare;
  • Analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare aplicaţie informatică e-turism www.svinita-turism.ro;
  • Realizarea şi instalarea de panouri de informare, editare şi producţie de materiale cu caracter informativ, pe suport print şi multimedia (pliante, CD-uri multimedia, fluturaşi publicitari, afişe), publicitate outdoor  (bannere, mash-uri stradale);
  • Realizarea unui ghid de turism şi a unei monografii cu obiectivele turistice din comuna Sviniţa;
  • Realizarea unui stand de participare la tîrguri şi expoziţii
  • Activităţi de promovare online, organizare sesiuni video foto, transmiterea de comunicate de presă, atât în mediul online cât şi în media tradiţională;
  • Realizarea unui studiu de marketing.