Steroid Al
Steroid Al
Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul „ Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale ”.

Proiectul a fost implementat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din București, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Societatea comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare – Sucursala IPA CIFATT Craiova și Asociația Pro-Mehedinți și a  urmărit să faciliteze inițierea de noi afaceri sau să dezvolte afacerile existente în scopul creșterii competitivității acestora pe piață.

Obiectivul general al proiectului a constat  în promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale in rândul a 448 de persoane (studenți, masteranzi, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane ce doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor) cât și în rândul beneficiarilor de consiliere și asistență tehnică în cadrul centrelor de sprijin ce au fost înființate/dezvoltate în cadrul proiectului.

Activitățile proiectului au constat în campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile existente în vederea încurajării antreprenoriatului, formarea profesională în vederea dezvoltării și consolidării noilor domenii de ocupare și antreprenoriat, dezvoltarea schemei de ajutor și stimulente pentru sprijinirea demarării activităților unei afaceri, antreprenoriat și ocuparea pe cont propriu, crearea a 2 centre de sprijin pentru înființarea afacerilor și dezvoltarea, în implementarea proiectului, a 3 centre de sprijin deja existente și promovarea culturii antreprenoriale. Pe durata proiectului au fost realizate și diseminate materiale informative, promoționale și publicitare.

Proiectul a avut drept rezultate subvenții acordate unui număr de 448 de absolvenți ai cursurilor de Competențe Antreprenoriale, dintre care 112 au fost femei; campanii de informare și conștientizare privind oportunitățile existente în vederea încurajării antreprenoriatului; conferințe regionale și evenimente de informare organizate; planuri de afaceri selectate și monitorizate; locuri de muncă nou create; creșterea ponderii beneficiarilor de cursuri care au inițiat afaceri; înființarea a 2 centre de sprijin și dezvoltarea a 3; persoane consiliate; un ghid al antreprenorului; ateliere de lucru pentru grupul țintă organizate; filme de promovare și spoturi on-line de promovare a antreprenoriatului.

Din cadrul proiectului au făcut parte 448 de persoane dintre care minim 50% au fost tineri înmatriculați în sistemul de învățământ universitar, iar restul au făcut  parte din orice alte categorii sociale din regiunile Sud  – Vest Oltenia și București – Ilfov, asigurând astfel respectarea principiului egalității de șanse. Din numărul total de persoane aparținând grupului țintă, cel puțin 25% (respectiv 112 persoane) au fost femei.