Steroid Al
Traseul Ecoturistic „Racovăț – Boldovin” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Accesul se face din drumul comunal care străbate comuna Ilovița – aproximativ 1,3 km de la primăria comunei Ilovița și se suprapune drumului care însoțește valea râului Racovăț în amonte.

Traseul este marcat printr-un cerc roșu cu margine albă, este de dificultate medie și poate fi parcurs în 5 ore.

Principala atracție o reprezintă unul dintre cele 3 locuri care alcătuiesc rezervația fosiliferă Bahna – prima rezervație paleontologică din România.

Depresiunea Bahna-Orşova nu impresionează prin înălţimi, stânci, abrupturi, ci prin curbele domoale ale dealurilor şi văilor. Cartea de geografie ţi se răsfoieşte filă cu filă când priveşti aceste plaiuri de deasupra lor.

Aici viaţa curge lin, într-un ritm arhaic. Casele vechi din Iloviţa şi Bahna, de secol XIX şi început de secol XX, unele dintre ele declarate monumente arhitectonice, stau mărturie a vremii trecute. Preparatele tradiţionale din lapte de vacă, oi şi capre te îmbie pe tot parcursul traseului ecoturistic. Sfârşitul primăverii şi începutul verii este sezonul cireşelor, fructe ecologice, deoarece industria poluantă este prea departe de aceste plaiuri mehedinţene.

Vărăritul, ca activitate tradiţională a acestor locuri, este amintită prin cuptoarele vechi şi părăsite, ca de altfel şi ruinele fabricii de vărărit de pe Valea Racovăţului.

Cel mai înalt punct de pe acest traseu este Dealul Boldovin (622 m), hotar între Porţile de Fier şi Platoul Mehedinţi, dar şi locul de unde se zăreşte Piatra Vodiţei, Dunărea şi Orşova în depărtare. De pe Dealul Boldovin, poteca urmează un vechi drum forestier, astăzi doar pentru cei care vor să admire de pe jos natura, fără mijloc de locomoţie.

Ultima porţiune a traseului urmează un drum de maşină, chiar pe Valea Racovăţului, dar pitoresc prin cascadele apei Racovăţului. Una dintre ele poartă numele „La Bobote”.

Este un traseu circular, începe şi se termină lângă punctul fosilifer Racovăţ. Aici este unul dintre cele 3 puncte fosilifere, care alcătuiesc Rezervaţia paleontologică Bahna (Racovăţ, Lespezi, Curchia), prima rezervaţie paleontologică din România, cu o faună fosilă de circa 16 milioane de ani. În astfel de arii protejate, colectarea de fosile şi roci este absolut interzisă. Chiar în marginea localităţii Iloviţa, într-un afloriment de forma unui amfiteatru, este conservat fundul mării sarmaţiene, în care trăiau melci, scoici, corali acum 16 milioane de ani.