Steroid Al
Steroid Al
Ekoturistička Trasa “Rakovac – Boldovin” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pristup je sa seoskog puta koji prolazi kroz mesnu zajednicu Ilovica – oko 1,3 km od zgrade mesne zajednice Ilovica i poklapa se sa putem koji prati dolinu reke Rakovac uzvodno.

Trasa je obeležena crvenim krugom oivičen belom bojom.. Trasa je srednje teškoće i može se preći za 5 sati.

Glavna atrakcija je jedna od tri lokacije koje sačinjavaju fosilnu rezervaciju Bahna – prva paleontološka rezervacija u Rumuniji.

Depresija Bahna-Oršava ne oduševljava strmim stenama, visinama ili ponorima, već svojim blagim okukama, brdima i uvalama. Prolazeći ovom trasom kao pred očima ti se otvara udžbenik geografije.

Ovde život teče lagano, u arhaičnom tempu. Stare kuće iz Ilovice i Bahne, su iz 19. i početkom 20. veka, a neke od njih proglašene su kao arhitektonski spomenici, svedoci minulih vremena. Tradicionalni proizvodi od kravljeg, ovčijeg i kozijeg mleka prosto te mame duž cele ekoturističke trase. Početak proleća i leta je sezona trešanja, ekološko voće, jer se industrija nalazi predaleko od ovog kraja.

Na krečnjački zanat, tradicionalna delatnost ovog podneblja, podsećaju nas stare napuštene peći, kao i ruševine fabrike kreča iz doline rakovačke reke.

Najviša tačka na ovoj trasi je brdo Boldovin (622 m), međa između Porcile de Fier i platoa Mehedincanske visoravni, ali i mesto sa kojeg se u daljini vide Piatra Vodicej, Dunav i Oršava. Od brda Boldovin staza prati stari šumski put, ali on je samo za one koji vole da pešače.

Poslednja deonica trase prati put kojim idu i vozila u samoj rakovičkoj dolini gde se mogu videti slapovi rakovačke reke. Jadan od tih slapova naziva se „La Bobote“.

Trasa ima kružni oblik, počinje i završava se na foslinoj lokaciji Rakovac. To je jedna od tri fosilne lokacije koje sačinjavaju Pelontološku rezervaciju Bahna (Rakovac, Lespezi, Kurkija), prva arezervacija te vrste u Rumuniji, sa fosilnom faunom starom 16 miliona godina. U tim zaštićenim područjima sakupljanje fosila i stena je strogo zabranjeno. Na samom kraju sela Ilovica, u jednoj zoni u obliku amfietatra, sačuvano je dno sarmantskog mora, u kojem su živeli puževi, školjke, korali pre 16 milona godina.