Steroid Al
Steroid Al
%1. NUMELE OBIECTIVULUI% – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Garadašnica Pecina

Tematska ruta: Pećinske rute Naziv atrakcije: Garadašnica pećina Lokacija: Opština Majdanpek, Borski okrug, Istočna Srbija, Republika Srbija Opis: Pećina Gradašnica se nalazi na nadmorskoj visini od 380 m i sa slivom istoimene reke predstavlja spomenik...

Lazareva pećina

Tematska ruta: pećine Naziv atrakcije: Lazareva pećina Lokacija: opština Bor,okrug Borski, IstočnaSrbija, R.Srbija Udаljenа od Bora 20 a od selа Zlot 3 kilometra. Opis: Lazareva pećina nalazi se u granicama područja koje je pod zaštitom države. Zaštićeno područje...

Lazarev kanjon

Lazarev kanjon Planinarska ruta Lokacija: opština Bor, Borski okrug, R.Srbija Bor Borski okrug Serbia and Montenegro Opis: Nalazi se u istočnoj Srbiji, na obodu planine Kučaj i obuhvata sliv Zlotske reke – pritoke Crnog Timoka.Nadmorska...