Steroid Al
Palatul Cultural “Teodor Costescu” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Fondatorul Palatului Cultural este Theodor Costescu, personlitate de marcă a orașului.

Ales președinte al Societății „Teatrul orașului Turnu Severin”, Teodor Costescu, directorul prestigiosului Liceu „Traian” din localitate, a reușit doar în câteva zile să acopere întreaga subscripție de acțiuni, necesară pentru finanțarea construcției teatrului.

Piatra de temelie a Palatului Cultural “Teodor Costescu” a fost pusă în anul 1912 , dar în loc de sala de conferințe și spectacole cum se proiectase la început a fost realizat marețul edificiu Palatul Cultural, care și-a putut începe rodnica sa activitate în anul 1924 și în scurt timp a reușit să imprime orașului și județului o viață nouă.

Proiectul clădirii a fost întocmit de arhitectul Grigore Cerkez, iar construcția a fost ridicată în perioada 1912-1924, cu o întrerupere provocată de primul război mondial. Terminat în parte, edificiul a intrat în circuit public la 30 noiembrie 1924, când a fost inaugurat ca monument închinat împlinirii Marii Uniri a românilor.
Edificiul inaugurat în 1924 n-avea terminată sala mare de spectacole. Deoarece nu mai primea sprijin de nicăieri, Costescu și-a scos la vânzare proprietățile pentru interesul obștesc.

Edificiul are un plan cu totul deosebit  și a fost proiectat să cuprindă șapte săli mari: trei săli suprapuse cu destinația de bibiliotecă, cinematograf și restaurant, formând aripa de nord; alte trei săli la fel așezate formează aripa de apus în care s-a aflat Muzeul “ Dr. C.I. Istrati ”, salonul de festivități și Sala ajutătoare; iar a șaptea la mijloc între cele două aripi arătate mai sus, este marea Sala de teatru care a fost terminată mai târziu.

Devenit un veritabil Palat Cultural acesta a oferit spațiu și altor instituții reprezentative ale orașului și județului între care Biblioteca “I.G.Bibicescu”, universitatea Libera, Muzeul “Dr. Constantin I. Istrati” și cinematograful.

Începând cu toamna anului 2010 Palatul Cultural „Teodor Costescu” a intrat într-un amplu proiect de reabilitare totală.