Palata Kukture «Teodor Kostesku» – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Teodor Kostesku, značjna ličnost grada, izgradio je Palatu kulture. Izabran za predsednika Društva « Gradsko pozorište Turnu Severin », Teodor Kostesku direktor poznate gimnazije Trajan, uspeo je za samo nekoliko dana da sakupi stredstva potrebna za finansiranje izgradnje pozorišta.

Kamen temeljac Palate kulture « Teodor Kostesku » je postavljen 1912.godine, ali umesto sale za konferencije i spektakle, kako je bilo projektovano na početku, izgradjena je veličenstvena zgrada Palate kulture, koji je započeo svoju plodnu aktivnost 1924. a u kratko vreme je uspeo da unosi gradu i okrugu nov život.

Projekat zgrade je delo arhitekte Grigore Čerkez a zgrada je podignuta izmedju 1912.-1924., sa kratkim prekidom za vreme prvog svetskog rata. Delimično završena, palat je započela da radi 30.novembra 1924.godine, kada je otkriven spomenik Velikog ujedinjenja rumuna.

U to vreme još nije bila završena sala pozorišta. Pošto pomoć nije stizala sa nijedne strane, Kostesku je prodao svoje imanje za opšti interes.

Zgrada ima sasvim poseban plan i projektovana je tako da raspolaže sa sedam velikih dvorana : tri dvorane, koje obuhvataju dva sprata, za biblioteku, biskop i restoran, čineći severno krilo ; druge tri iste dvorane u zapadno krilo u kojem se nalazi Muzej « Dr.C.I.Istrati », dvorana za svečanosti i pomoćna sala ; a sedma dvorana, u sredini izmedju dva navedena krila , to je velika dvorana pozorišta koja je završena kasnije.

Zgrada koja je postala pravi Dvorac kulture obezbedila je i prostorij za druge reprezentativne ustanove grada i okruga medju kojima možemo pomenutri Biblioteku « I.G.Bibičesku, univerzitet Libera, Muzej « Dr.C.I.Istrati » i bioskop.

U jesen 2010. godine Palata kulture « Teodor Kostesku » uključena je u velikom projektu celokupne renovacije.