Trasa “La Varnica – Gura Prosakuluj” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Potpuno ime trase je La Varnica – dolina Topolnicej – Gura Prosakuluj.

Polazi se iz Tr.Severina po DJ 607B do Čirešu (28 km), zatim ka Marga oko 3 km do Varnice i stiže se do mesta gde počinje trasa. Trasa je obeležena crvenim trouglom i može se preći za najviše jedan sat, to je laka trasa. Trasom se može ići tokom cele godine ali ne preporučuje se kad su velike vode. Za prelaz trase nije potrebna oprema.

Zanimljiva mesta: dolina Topolnice, uzvodno od Prosaka; klanac Topolnica kod Gura Prosakuluj, portal galerije Prosaka.

Vidikovci: zona ispred Gura Prosakuluj, pogled prema ulazu u pećini i zidovima koji je okružuju.

Trasa je povezana sa: dolinom Topolnica uzvodno do klanca i pećine Sfodea

– pećina peštera Femeji (ulaz u pećinu Topolnica) do poljane La Varnica, Gaura luj Čiokardie

– pećina Epuran preko Kornetul Prosakuluj.