Steroid Al
Steroid Al
Ekoturistička Trasa “Dolina Ljubotina – Rudina” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pristup trasi je sa magistralnog puta DN57, na 8 km od Dubove prema Svinici, naspram nadvožnjaka Ljubotina.

To je dosta dugačka trasa, srednje težine, koja se može proći za 6 sati.

Trasa je obeležena plavim pravougaonim trouglom oivičen belom bojom.

Povezana je sa trasom Čioaka Kremeneaska-Rudina, a imaju isti kraj.

Ekoturistička trasa pruža ze duž doline reke Ljubotina, jedna od najlepših rečnih dolina koja se uliva u Dunav, na reci su niz vodopada.

Kosine su pokrivene bukovom šumom, a ponegde, izolovano, se pojavljuje i tisa (Taxus baccata), drvo koja je zakonom zaštićeno u Rumuniji. Ovaj četinar postao je veoma redak zbog veoma traženog drveta koji se mnogo upotrabljavao u vajarstvu i finom tesarstvu, kao i zbog svog otrovnog lišća. Ranije su ljudi prosto „kosili“ ovaj četinar jer je predstavljao pravu opasnost za stoku. Danas tisa je zaštićena zakonom u celoj Rumuniji. Dolina Ljubotine puna je slapova koji daju posebnu lepotu ovoj zoni.

Najlepša lokacija je vidikovac Rudina, odakle se može videti Dunav, kao i brda Kodičea Mika, Kodičea Mare.

Tradicionalna mesna kuhinja čine da se turista zaljubi u ova mesta.