Elixir Prahovo Luka Prahovo d.o.o. – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Plava staza

Naziv atrakcije: Elixir Prahovo Luka Prahovo d.o.o.

Lokacija: Prahovo, okrug Borski, udaljeno 9 kilometara, severoistočno od grada Negotin

Opis: Jedna od 12 domaćih i među najvažnijim lukama u Srbiji, a posebno u prekograničnom pojasu sa Rumunijom i Bugarskom, jeste Elixir Prahovo Luka Prahovo u Borskom okrugu. Luka se nalazi na desnoj obali reke Dunav, na 861. kilometru plovnog puta kroz Srbiju, u neposrednoj blizini Negotina. Luka Prahovo je takozvanog bazenskog tipa i nalazi se 4 kilometra nizvodno od HE „Đerdap 2“. Povezana je i dostupna železničkim i putnim mrežama.  Ministarstva Rumunije i Srbije, imaju nameru da implementiraju nekoliko infrastrukturnih projekata za Dunavski sektor, u okviru Dunavske strategije.

Informacije i kontakti:

Menadžer Luke Prahovo:

Siniša Todorović

e-mail:sinisa.todorovic*elixirprahovo.rs

telefon: 31 00 490

faks:       + 381 19  352 40 26

Adresa: Luka Prahovo – Radujevački put b.b.

19 330 Prahovo, Srbija

Korisne informacije: Površina teritorije Luke „PRAHOVO“- Elixir d.o.o. je 7,47 ha.

Ukupna dužina kejskog zida: 560 m.

Železnički kolosek: 971 m sa drumskom infrastrukturom.

Pretovarni kapacitet: 3.000 t/dan rasuti teret, 2×180 t/h generalni teret. Pretovarna mehanizacija: 3 portalne dizalice nosivosti 10 t, 6 t i 5 t, 3 mosne dizalice nosivosti 10 t i 40 t i 2 utovarna transportna sistema, kapaciteta 120 t/h.

Otvorena skladišta: 6.000 m2.

Zatvorena skladišta: 2.000 m2.

Najčešće obrađivana roba: veštačko đubrivo, fosfat, ugalj, koks, lim, betonsko gvožđe i druga.

Karakteristike: Kroz opštinu Negotin protiče reka Dunav – evropski koridor VII na kome se nalazi Elixir Prahovo Luka Prahovo, povezana železničkom prugom sa Beogradom i Nišem. Udaljena je samo 10 km od puta E-771 (M25).

Lučka kapetenija Prahovo, je neposredno locirana u Luci Prahovo gde joj je isedište, za područje reke Dunav – desna obala od 845,5 kilometra (ušće Timoka u Dunav) do 880. kilometra (izlaz kod Tekije, opština Kladovo).

Kapetanija radi neprekidno 24 časa i državni je granični prelaz za plovne objekte domaće zastave u međunarodnom saobraćaju i za plovne objekte strane zastave koji uplovljavaju-isplovljavaju u međunardonu Luku i Pristanište Prahovo.

Kapetan Lučke kapetanije: Dragan Bukatarević

Adresa: Luka Prahovo – Radujevački put b.b.

19 330 Prahovo, Srbija