Steroid Al
Steroid Al
Pećina Sfodea – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pećina Sfodea se nalazi pored sela Sfodea, m.z. Balta. Pećina se nalazi na levoj kosini uvale Topolnice, u planinskom lancu Boldul Izvorului, na 435 m nadmorske visine.

To je horizontalna pećina u čijem je sastavu galerija 640 m dužine, sa podfosilnim i aktivnim deonicama koje su se razvile na pukotinama stene, dijaklazima.

Ulaz je relativo uzak (1,4-2 m) orijentisan prema jugozapadu i stiže se u podfosilnoj galeriji, a na kraju se nalazi jedan stalna rečica ponornica. Tavanica se nalazi negde između 0,5-3 m, a širina ne premašuje 2-3 m. U nekim mestima galerija je široka samo 70-80 sm, pri kraju galerije na nekoliko mesta, treba ići potrbuške. Pećina ima dve teže tačke: prag nedaleko od ulaza i džinovske kamene stene u jedinoj prostoriji šupljine. U ovoj se pećini još možemo diviti veoma zanimljivim konkrecijama.

Napredovanje u dubini pećine, u aktivnoj deonici, zaustavljeno je uzvodno jednim sifonom, a nizvodno zbog sužavanja galerije. Podna ploča je stenovita samo u najnižoj zoni, a u ostalom delu je pokrivena peskom ili glinovitim muljem. Pećina je veoma topla i vlažna i lako provetrena strujom vodenog toka. Pećina je relativno bogata pećinskim insektima.

Mogućnost posete: lako se može posetiti. Potrebna je zaštitna oprema i rasveta. Ne prorućujemo posetu u kišnim periodima.