Steroid Al
Steroid Al
Pećina Epuran – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pećina Epuran se nalazi na oko 600 m jugoistočno od Županeštija, selo Čirešu, koritom reke Ponorat, na 450 m nadmorske visine.

Do pećine se može stići modernizovanim putem do mesta Balvanešti, a ostali de puta nije modernizovan pa se putničkim kolima teško može stići do sektora Marga-Županešti. Treba slediti trasu Županešti-Pećina Epuran da bi stigli do pećine. Trasa je obeležena plavom trakom i duga je 1 km. Trasa u najvećem delu nalazi se na teritoriji Platoa Geoparka Mehedinci.

Pećina je otkrivena 1962. a to je najveće speološko otkriće poslednjih 25 godina 20.veka.

Opis. Pećina je velika (3604 m dužina), sa galerijama na dva sprata: gornji fosilni i donji aktivan.

Gornji fosilni sprat
Penjujući se na džinovsku gromadu kamenih blokova stiže se do Severne Sale koja se nalazi na istoj nadmorskoj visini kao i ulaz (425 m). Sa istočne strane sale ulazi se u galeriji dugoj 100 m, koja ima puno slepih hodnika, a koja se završava u jednoj manjoj protoriji koja na prvi pogled izgleda zatvorena u svim pravcima. Reč je o malenom prostoru, u kojem se oseća snažno strujanje vazduha, koji omogućuje da se napreduje do Ždrela Nade (Stramtoarea Sperancej). Istraživač je primoran da ide potrbuške ispod krečnjačkih blokova, tragajući stalno za nastavkom galerije. Iz Sale Ždrela napreduje se između krečnjačkih blokova do Sale Odrona (Sala Prabuširi) čiji su zidovi i tavanica bogato ukrašeni konkrecijama. Veliki broj kostura Ursus spelaeus raštrkan je na platformi koja je nastala tokom vremena konkrecijom belih kalcitnih kristala. Najteža deonica pećine je Velika Useklina (Marele Ramonaž), gde se može napredovati samo uz pomoć užadi oko 6 – 7 m do dna pukotine. Posle prolaza kroz tu, dosta teške deonice, stiže se do Galerije Blatnih Ploča (Galerija Plačilor de Namol), koja je visoka i široka, gde se napreduje lakše. Posle prolaza kroz poslednje sužavanje – Vratanca Blaga (Portica Komorilor), otvara se Galerija Blaga (Galeria Komorilor), čije konkercije opravdano daju ime galerije. Odatle se ulazi u Galeriji sa Bazenima (Galeria ku Bazine), a to je najlepši deo cele pećine. Gornji se sprat završava prekomernim konkrecijama na kraju Galerije sa Bazenima u mestu pod nazivom Bazeni Kaduna (Bazinele Kadanelor).

Donji aktivni sprat je galerija od oko 1300 m. Morfologija ovog sprata je identična sa morfologijom donjeg sprata pećine Topolnica, sa kojom je i povezana. Prema jugu, napredovanje se obustavlja kod jezera prečnika 10 m, prema severu zbog odrona galerije. Prilaz ovom spratu je vrlo težak kako zbog činjenice da se treba spustiti u šahti dubokoj 55 m, tako i zbog neophordne istraživačke opreme.

Mogućnost posete: Istraživanje pećine iziskuje specijanu opremu. Vreme neophodno za prolaz gornjeg sprata 4-5 časova, a donjeg sprata 8-10 sati.