Steroid Al
Steroid Al
Gradašnička Pećina – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pristup prema pećini Gradašnica: polazna tačka Miroč – krajnja tačka Gradašnica.

Traje: 2-5 sati

Na Miroču se nalaze više od 60 objekata koja su u upotrebi. Na aprimer pećina Lazar Gradašnica, dok se drugim objektima, zbog nepristupačnosti, može stići samo sa komplektnom speološkom opremom.

Pećina Gradašnica – trasa srednje teškoće, 2 km dužine; trasa je na planini Miroč gde se nalazi i karsni kompleks Nacionalnog Parka.

Duž trase su reke i slapovi. Prolazi se kroz bukove i hrastove šume. Trasa se završava kod same pećine Gradasnica, pećina koja je predložena da bude uključena u okviru zakonom zaštićenih prirodnih spomenika.

Trasa je dugačka 2 km i nalazi se na planini Miroč. Sa glavnog puta se skreće u bukovim i hrastovim šumama.

Stepen teškoće: srednji

Poseta: sa vodičem

Pristup: sa autobusom ili putničkim kolima, od Donjeg Milanovca ka Miroču.