Pećina Isverna – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pećina se nalazi u blizini sela Isverna (Mehedinci), ispod planinskog venca Dealul Pešteri. To je velika pećina (preko 1,5 km) kroz koju teče stalno reka ponornica.

Praktično su oko 200 m galerija iznad vode i koja se deli na 3 sifona/usisa (Žuti, Zeleni i Crni) ali pravu lepotu ovoj pećini daju podvodne galerije. Posle 20 godina ronjenja pod rukovodstvom Grupe za Podvodna Istraživanja i Speologiju, veliki broj medjunarodnih ekspedicija, u kojima su učestvovali najpoznatiji ronioci u pećinskim ponornicama, pre tri godine ekipa Gabor-Bačiu uspela je da prođe Crni Sifon i da pronađu na stotine metara post-sifonskih galerija neverovatne lepote.

Danas Crni Sifon ima preko 400 m dužinu i negativnu denivelaciju 40 m, to je najveći sifon u zemlji.

Istraživanja se nastavljaju i danas zbog velikog potencijala pronalaska novih sifona u potpoljenim galerijama.

Istraživanja su otežana jer postoje vrlo mali broj ronioca koji mogu da prođu sifon, a jedan obilazak traje više od 10 časova u vodi čija temperatura je 7-8 stepeni.

Mogućnost posete: Prepručuje se zaštitna vodonepropustljiva oprema i veštačko svetlo. Ne preporučuje se poseta u periodu veilkih kiša.