Steroid Al
Steroid Al
Prirodni Park “Porcile de Fier” (Djerdap) – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Prirodni Park Porcile de Fier (Djerdap) je zaštićeno područje, teritorija sa izvanrednim pejsažima i biološkom raznovršnošću koja se može iskoristiti u uslovima sačuvanja tradicija, a rezultat da bude bolji život za meštane, u harmoniji sa prirodom.

Park se nalazi u jugo-istočnom delu Rumunije, na levoj obali Dunava, između naselja Buziaš i Gura Vaji. U njegovom sastavu su i južni produžeci banatskih planina (Lokva i Almaž) i planinskog masiva Mehedinci, kao i deo visoravni Mehedinci i deo akumulacije duž nacionalne teritorije.

Godine 1998.g. Ministrastvo Voda, Šuma i Zaštite Prirode emnituje Uredbu kojom se proglašuje Prirodni Park Porcile de Fier u dunavskoj zoni Djerdapa a koji se nalaze na teritoriji okruga Karaš-Severin i Mehedinci, i koje se prostire na 115.655,85 ha.

Zahvaljujući svojom prirodnom i etno-kulturnoj baštini, taj prostor za razvoj svih oblika turizma. Tako da ovaj prostor je interesantan sa naučnog, kulturnog, ekumenskog ili monahalnog stanovišta, rekreacioni turizam, sesoski turizam, ekoturizan itd.

Naučni turizam je rezultat arheoloških otkrića na teritorijama velikog broja mesnih zajednica ovog regiona, locirane na obe obale dunavske klisure, kao i veliki broj lokacija sa geološkim strukturama i fosilnom faunom koje su privukle pažnju geologa i paleotologa, kao i postojeći biljni svet koji je od interesa za botaničare, entomologe, zoologe, tragovi preistorijski, drevnih i srednjevekovnih naselja su privukle istoričere i arheologe.

Kulturnu turizam je u posećivanju istorijskih spomenika, arheoloških iskopina, verskih objekata, etnografskih muzeja, učestvovanje u kulturnim manifestacijama.
I ova vrsta turizma namenjena je poznavaocima, a to je moderni oblik da provedeš godišnji odmor. Ova vrsta turizma se može praktikovati u Prirodnom Parku Porcile de Fier duž Dunava. Mogu se posetiti arheološka nalazišta iz antičkog doba (dačanske tvrđave Divič i Stanka Ljubkova, rimski kastrum i stub apolodoirovog mosta), srednji vek (ruševine tvrđave Sv.Ladislav, Drenkova, Trikule( i moderna istorija (pećina Veterani, HEPS Djerdap 1). Na teritoriji ovog područja se nalaze veoma važni spomenici vezanio za nacionalni identitet rumnunskog naroda (Tabula Trajana, bista kralja Decebala).

Ekunmenski i monahalni turizam nastao je još u srednjem veku a danas je veoma razvijen. Hodočašća su doprinele izgradnji novih saobraćajnica i naselja, doprineo je razvoju trgovine i industrije, kao i kulturne vidove. Posle 1998, dobijanjem verske slobode, ova zona je postala veoma značajna i atraktivna vezano za duhovni život koji se materijalizovao u monaškim zdanjima kao što su manastir Sv.Ana, manastir Vodica, katolička katedrala Oršava itd.

Rekreacioni turizam. Prirodne lepote područja nude povoljne uslove za razvoj ovog vida turizma, tim više što ta vrsta turizma je najjeftiniji oblik, a obraća se praktično, svim kategorijama turista, bez obzira od preokupacija, struke, uzrasta, vere ili debljine novčanika. Reč je o banjsko turizmu i ekoturizmu.

Najlepši prirodni pejsaži duž toka reke Dunav su Veliki kazani i Mali kazani.

Seoski turizam znači da provedete godižmji odmor na selu. Ovaj oblik turizma je motivisan željom povratka u prirodi, u sredinama sa tradicionalnim životom i običajima, a to predpostavlja da se smestite u seoskom domaćinstvu ili seoskim turističkim objektima. Da bi učestvovali u agroturizmu, sesoska naselja trebaju biti u zdravim sredinama bez zagađenja, u kojima su očuvane narodne kulturne i zanatske vrednosti, sa bogatom istorijskom prošlošću ili da raspolažu sa drugim prirodnim lepotama koje da nude raznovrsnost.

Ekoturizam znači poseta relativno netaknutim delovima prirode od čovekove ruke.

Birdwatching je oblik turizma koji se obraća ljubiteljima koji vole da slikaju i prate život i ponašanje ptica u prirodi, tj. Kako se hrane, gde žive kako lete. To mogu da rade bilo iz specijajno pripremljenih mesta kao što su osmatračnice ili kule, bilo neposredno u jnihovom životnom prostoru, bez neke posebne pripreme. Taj oblik turizma se može praktikovati na obe obale Dunava, u nacionalnim parkovima gde su i izgrađene takve dve osmatračnice za osmatranje ptica.

Šumski turizam (silvoturizam) praktikuje se imajući kao bazu šumske kuće i dače specijalno uređene u tom smislu i odvija se pod upustvom šumskog osoblja ili stručnog osoblja koji radi na terenu u okviri nacionalnih parkova a pod upravom Javnog preduzeća za Šumarstvo – Romsilva. Taj vid turizma je povezan i sa sportskim kinegetskim i ribolovačkim turizmom.

Speoturizam je turizam koji može da valorizuje geološki, speofaunski, speopejsažitički potencijal ove zone. Najpozantije i naj posećenije pećine su: Ponikova, Gaura luj Muska, Peštera cu Apa din Valea Polevii, Zamonica, Veterani, svaka imajući svoju istoriju ili legendu vezanu bilo za hajduke, životinje, vampire ili za borbe koje su se vodile između raznih vlastodržaca sa ovih teritorija.

Cikloturizam je najraspostraniji oblik aktivnog turizma a koji donosi najveće beneficije sa minimalnim investicijama. Mountaine-bike je jedan ogranak cikloturizma koji se praktikuje na posebnim planinskim trasama sa specijalno opremljenim biciklima. U nacinalnim parkovima iz podunavskog područja ova vrsta turizma već se praktikuje na više planiskih staza.

Nautički turizam je takođe prisutan na djerdapskoj akumulaciji.