Organizacija sportskih ribolovaca “Gibort” Kladovo – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Lepe Prirodne Rute

Naziv atrakcije: Organizacija sportskih ribolovaca “Gibort” Kladovo

Lokacija: Ulica Obilićeva 4, 19 320 Kladovo, Borski okrug

Opis: OSR “Gibort” je sportska, rekreativna, ekološka, nestranačka, nevladina, nepolitička i neprofitna sportska organizacija, osnovana decembra 1953. godine, radi obavljanja sportskih aktivnosti članova (sportista) u oblasti sportskog ribolova kao grane sporta, u koju se građani dobrovoljno udružuju. Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana. OSR „Gibort“ je od 1973. godine član Sportskog saveza opštine Kladovo, a od 2006. godine i redovni, Sportskog saveza ribolovaca Srbije. Strukturu članova čine redovni, pridruženi, počasni, zaslužni, pomažući i drugi. “Gibort” ima 299 neposrednih i posrednih članova, najviše muških seniora – 140 i veterana – 88. Organizacija okuplja i juniore i kadete i žene seniore. Ima jednog trenera. Nema stalno zaposlene radnike.

Informacije i kontakti:

Predsednik OSR ”Gibort”,  predsednik UO i   predsednik Skupštine

Davor Maljoković

Dunavska 32, II/1 19320 Kladovo

Potpredsednik OSR „Gibort“

Zlatko Konstandinović

telefoni organizacije:

+381 19 807 625 i +381 69 336 2 282

e-mail: davor.maljokovic@djerdap.rs

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

-HE “Đerdap 1”

-Đerdapska klisura

-Arheološko nalazište Dijana

-Arheološko nalazište Fetislam

-Trajanov most i tabla

Druge korisne informacije: 

OSR “Gibort” Kladovo je do sada organizovao  44 takmičenja u disciplini ‘’udicom na plovak’’,  na kojima svake godine uzme učešće 15 ekipa iz cele Srbije. Takođe je organizovao  i 6 velikih međunarodnih varaličarskih takmičenja, uz  učešće oko 90 takmičara iz  Srbije, Bosne, Rumunije i Bugarske.

 U sportskom ribolovu OSR “Gibort” je nosilac brojnih priznanja a najvažniji sportski rezultati su: 1.mesto ekipno u ligi Srbije 2001.godine, 1.mesto ekipno u drugoj ligi  Srbije 2014.godine, 5.mesto ekipno u prvoj ligi Srbije 2015.godine i 7. mesto ekipno u prvoj ligi Srbije 2017. godine.

Način obavljanja rekreativnog ribolova sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, podzakonskim aktima i Programima upravljanja RP Dunav.