Steroid Al
Steroid Al
Opštinska organizacija sportskih ribolovaca “Timok” Negotin – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Lepe Prirodne Rute

Naziv atrakcije: Opštinska organizacija sportskih ribolovaca “Timok” Negotin

Lokacija: Sedište OOSR “Timok” je u ulici Kneza Mihaila br. 25 u Negotinu, 19 300 Negotin u Borskom okrugu.

Opis: Opštinska organizacija sportskih ribolovaca “Timok”, osnovana pre 66 godina u Negotinu, okuplja 600 rekreativno-sportskih ribolovaca. Bavi se sportskim ribolovom, udicom na plovak na lokaciji Dunav IV. Organizacija deluje na bazi dobrovoljnog učlanjenja. Godišnja članarina je 500 dinara.

Informacije i kontakti:

Predsednik OOSR “Timok” Negotin: Ivan Gogović

Tehnički sekretar: Goran Kojić

telefon organizacije: +381 19 545 006

e-mail: kojicgoran44@yahoo.com

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

-HE “Đerdap 2”

-Vidikovac

Druge korisne informacije:  Dozvole za sportski ribolov se izdaju u sedištu Opštinske organizacije sportskih ribolovaca “Timok” u Negotinu. Cena dozvole je 6 000 dinara za seniore, 3 000 dinara za invalide i lica starija od 65 godina i 1 100 dinara za lica sa težim invaliditetom. Dozvole za pionire se ne naplaćuju.

OOSR “Timok” Negotin posluje sa JP “Srbijašume” i od prodatih dozvola ostvaruje 5% marže. Organizacija preko Sportskog saveza opštine Negotin ostvaruje i godišnju dotaciju u iznosu 300 000 dinara.

Organizacija sportskih ribolovaca u Negotinu organizuje takmičenja sa sličnim organizacijama u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Rumuniji. Prema kalendaru, zahvaljujući sredstvima Sportskog saveza, članovi negotinske organizacije učestvuju na 20 takmičenja. OOSR “Timok” organizuje Ligu za svoje članove u trajanju od 5 kola u Brzoj Palanci, na takmičarskoj pisti. Tom prilikom prvih 10 članova ostvaruju kvalifikaciju za učešće na kupovima po gradovima Srbije.

“Timok” organizuje i Kamp pionira u trajanju od 3 dana u Brzoj Palanci, u saradnji sa osnovnom školom u tom mestu, koja obezbeđuje prostor za boravak dece, a troškove ishrane snosi OOSR.

Način obavljanja rekreativnog ribolova sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, podzakonskim aktima i Programima upravljanja RP Dunav i Zakonom o ribolovu.