Steroid Al
Steroid Al
Vulkanski Neck Treskovac – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Planina Treskovac je vulkanski neck u okviru planinskog lanca Almaž, u blizini sela Svinica, okrug Mehedinci. Ovaj je tokom geološkoh era snabdevao dunavsku klisuru vulkanskim naslagama.

Nalazeći se na 755 m nadmorske visine, planina Treskovac je najveća planina Parka Prirode Porcile de Fier (Djerdapa). Vidikovci se nalaze na velikim visinama, a na najvećoj visini je plato planine Treskovac, odakle imate neverovatnu panoramu prema rumunskoj i srpskoj obali i okolini.

Pristup planini Treskovac je sa magistralnog puta DN57, na 6 km od sela Svinica, naspram mesta zvanog Starište, u pravcu prema selu Berzaska.

Planina Treskovac je poznata po svojim vulkanskim stenama (porfir, kvarc, bazalt), šumarcima banatskog crnog bora, enklavama šibljaka, ali i po osećaju da kad si na tom platou imaš ispod sebe celo popdručje. Vidikovac se otvara prema zapadu prema Raneskoj, staro češko selo, a nizvodno prema desnoj obali Dunava gde se vidi srpska planina Greben.

Planina Treskovac je jedan od referentnih repera ekoturističke trase Treskovac. Trasa nije vrlo teška, izuzev deonica na istočnoj strani planine gde se treba penjati ili spuštati, gde nagib može stići i do 70º. Polazeći uvalom Starište, duž trase, u malim vremenskim intervalima (na svakih pola sata), nailazimo na vidikovce, mesta sa kojih se možemo diviti: Dunavu, Maloj Kukujovi, Malom Treskovcu i Velikom Treskovcu (Treskovacul Mik i Treskovacul Mare)