Manastir Koroglaš – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine

Naziv atrakcije: Manastir Koroglaš

Lokacija: Negotin,opština Negotin, okrug Borski, istočna Srbija, R. Srbija.

Manastir je smešten 6 kilometra severozapadno od Negotina, dok je od obližnjeg sela Miloševo udaljen svega 1,5 km.

Opis: Iz perioda srednjeg veka danas je na području Negotinske Krajine očuvano nekoliko hramova, među njima se izdvaja manastir Koroglaš kao jedna od najstarijih crkvenih građevina na ovoj teritoriji. Crkva Koroglaškog manastira nalazi se u neposrednoj blizini grada Negotina, nadomak sela Miloševa, u dolini Jaseničke reke. Kratki i nepotpuni podaci o manastiru Koroglaš potiču iz 19. veka. Detaljniji opisi same građevine i nekropole vezani su za F. Kanica koji u svojoj knjizi Srbija zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja 19. veka daje opis crkve i svrstava je u red spomenika vizantijskog stila koga obeležava: način gradnje, fresko slikarstvo dobro vidljivo u vreme Kanicovog boravka u Negotinskoj Krajini, kao i elementi spoljne dekoracije. Cevaste opeke korišćene za spoljnu dekoraciju govore u prilog tome da ova građevina spada u red spomenika vizantijskog stila. Crkva je jednobrodna sa pripratom. U unutrašnjosti crkve nalazile su se freske, koje su danas uništene.

Legende/ Priče/ Impresije/ Preporuke: Postoje mnoga predanja u narodu vezana za nastanak manastira Koroglaš. Po jednom on je ovamo doleteo ”iz grešne zemlje Vlaške”, dok ga je po drugom sagradio car Dušan, u spomen svom vojvodi palom u borbi s Bugarima. Po trećem predanju tu je sahranjen Kraljević Marko, koji je vraćajući se ranjen iz Vlaške, prešao sa svojim Šarcem preko Dunava i na ovom mestu umro.

Uslovi: do manastira se može stići pešačenjem, biciklama ili autom.

Informacije i kontakt:

Kontakt:

Turistička organizacija opštine Negotin

Adresa: Ulica Kraljevića Marka 6, 19300 Negotin

tel: +381 19547555

web: www.toon.org.rs

e-mail: toonegotin@gmail.com

Blizina drugih tematskih turističkih ruta: U blizini manastira Koroglaš nalaze se: na šest kilometara centralna zgrada Muzeja Krajine, Rodna kuća Stevana Mokranjca, Muzej Hajduk Veljka, Stara crkva Rođenja Presvete Bogorodice, crkva Svete Trojice, barutana (jedini ostatak utvrđenja Baba Finka), na 25 km udaljenosti od Negotina nalazi se arheološki lokalitet Vrelo-Šarkamen, u neposrednoj blizini grada je manastir Bukovo, na 40 km od Negotina je manastir Vratna, na oko 20 km od grada su Rajačke i Rogljevačke pivnice.

Drugekorisne informacije:Područje opštine Negotin povezano je čitavim spektrom saobraćajnih niti i sa Dunavom i sa Koridorom 10 i sa međunarodnim prelazima prema Rumuniji, odnosno Bugarskoj. Sa Đerdapskom magistralom područje je povezano regionalnim putevima: Negotin-Donji Milanovac i Negotin-Kladovo. Mreža i kvalitet lokalnih puteva na području opštine Negotin je na zadovoljavajućem nivou. Do Negotina se iz Beograda može doći međunarodnim putem E 75 preko Paraćina (300 km). Preko Smedereva, Požarevca i Majdanpeka (290 km), ili Dunavskom magistralom, preko Donjeg Milanovca (250 km). Od Niša je udaljen 150 km, Zaječara 57, najbližeg grada u Bugarskoj Vidina 55, a od najbližeg grada u Rumuniji, Turnu Severina 80 kilometara.

GPS koordinate: širina, dužina: 44.268999, 22.521046