Steroid Al
Steroid Al
Legenda o Lazareva pećina – Bor – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine

Naziv atrakcije: Legenda o Lazareva pećina – Bor

Opis: Lazareva pećina kod Zlota u opštini Bor, se nalazi u Kanjonu Lazareve reke i po legendi koja živi u tom kraju, dobila je ime po knezu Lazaru.

Legenda kaže da su posle bitke na Marici 1371. godine, u kojoj nije lično učestvovao, konjanici kneza Lazara, došli u ovaj kraj, zadržali se određeno vreme, tako da su kanjon i reka nazvani još u to doba po srpskom knezu Lazaru Hrebeljanoviću. Da je Lazareva vojska živela i hranila se u jednom od najlepših kanjona Srbije, svedoče pronađene kosti domaćih životinja, a istraživači ih nalaze i danas.

U narodnoj tradiciji je naš velikaš i zadužbinar koji je stradao na Kosovu, 1391. godine, sa drugim velikim junacima, ostao da živi kao car odnosno knez Lazar, koji je 20 godina pre pogibije, a posle Maričke bitke, stvorio najveću i najmoćniju državu na teritoriji nekadašnjeg Srpskog carstva, sa prestonicom u Kruševcu.

Postoji i predanje, tzv. druga verzija legende, prema kojoj je pećina dobila ime po hajduku Lazaru. On je napadajući turske zulumćare stekao nepojmljivo bogatstvo koje je sakrio u pećinu. Narod veruje da još uvek nije otkriveno silno blago koje počiva negde duboko u unutrašnjosti pećine.

Otuda se s kolena na koleno prenosi i priča da su pećinu u tursko vreme Osmanlije zazidale kako se u nju ne bi mogli da sklanjaju hajduci i zbegovi.