Lovačko Udruženje “Bakar” Bor – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Lepe Prirodne Rute

Naziv atrakcije: Lovačko Udruženje “Bakar” Bor

Lokacija: Lovačko Udruženje “Bakar” Bor, Borski okrug, 19 210 Bor 1,  ulica: Šistekova br. 5 (Beogradska 17)

Opis: Lovačko Udruženje “Bakar” sa sedištem u Boru, osnovano je marta 1971. godine.  LU gazduje lovištem “Bakar” ukupne površine 67 835 ha, od čega lovne površine obuhvataju 55 969 hektara. Udruženje ima više od 600 aktivnih članova. Stalno gajene vrste divljači u Lovištu “Bakar” su jelen, srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka. Lovište ima sledeće lovne objekte: 15 stabilnih čeka, 35 na drvetu, 48 hranilišta za srne, 51 hranilište za fazane i jarebice, 229 solišta i 98 pojilišta. Udruženje “Bakar” poseduje fazaneriju na površini od 0,25 ha. Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara, kojima pomaže 17 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.

Informacije i kontakti:

Zastupnik Udruženja

Aca Kušlić

telefon: +381 30 22 659

Telefon u Udruženju:  +381 30 242 265 9

E-mail: lubakarbor@gmail.com

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

-„Zlotske pećine” kojima su obuhvaćene sve pećine sa Zlotskim kanjonom na području Grada Bora: Lazareva, Vernjikica, Mandina, Vodena, Hajdučica i druge.

-Malinik

-Dubašnica

-Brestovačka Banja

-Borsko jezero

-Crni vrh

Druge korisne informacije:

Lovni turizam nije razvijen u dovoljnoj meri, u smislu da bi introdukcija divokoze na terenima Velikog Krša i planine Stol, uvrstila jednu vrlo zanimljivu ponudu lova na jedinu Evropsku antilopu.