Steroid Al
Itinerarii Danubiene Transfrontaliere – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul: „Itinerarii Danubiene Transfrontaliere”,  a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2005.

Proiectul a vizat facilitarea vizibilităţii potenţialului turistic şi, în consecinţă, dezvoltarea turismului transfrontalier din regiunea Mehedinţi – Bor, dezvoltarea legăturilor tradiţionale dintre comunităţile locale ale regiunii transfrontaliere, reînnoirea interesului faţă de valorile naturale, identitatea istorică, religioasă şi culturală a regiunii prin identificarea şi promovarea trăsăturilor comune ale comunităţilor locale de pe cele două maluri ale Dunării.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

  • Crearea unei baze de informaţii turistice privind obiectivele turistice naturale şi culturale din regiunea transfrontalieră;
  • Amplasarea unui Infochioşc cu itinerarii turistice virtuale in regiunea transfrontalieră util turiştilor care tranzitează punctul de trecere a frontierei Porţile de Fier I;
  • Crearea şi organizarea unei Expoziţii de fotografie cu tema ”Zona transfrontalieră: prezent şi trecut” (expoziţie bilingvă);
  • Editarea unui ghid turistic bilingv al regiunii transfrontaliere România-Serbia; – – Semnalizarea vizuală a obiectivelor turistice din regiunea transfrontalieră prin 2 panouri indicatoare amplasate în zona transfrontalieră, în imediata apropiere a graniţei, în locuri de popas şi cu vizibilitate, astfel încât să fie posibilă studierea lor de către turişti;
  • Realizarea a 2 filme documentare ce evidenţiază şi promovează obiectivele religioase şi actracţiile turistice ale zonei transfrontaliere România-Serbia, film documentar despre viaţa Sf. Nicodim de la Tismana care a construit lăcașuri de cult atât în Bor cât și în Mehedinți, care există și în prezent și un film de promovare a atracţiilor turistice din zona Bor, care se adresează în special turiștilor români care vizitează Bor.