Steroid Al
Steroid Al
Fabricat la Porțile de Fier – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Proiectul „Made in the Iron Gates (Fabricat la Porțile de Fier)”, din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și cofinanțat de statele partenere în program.

Proiectul a fost implementat de Asociația Pro-Mehedinți în parteneriat cu Organizația Turistică a Municipalității Majdanpek din Republica Serbia.

Obiectivul general al proiectului a fost crearea premiselor pentru dezvoltarea socio-economică bazată pe dezvoltarea calității turismului transfrontalier.

Activităţile derulate în proiect au fost:

 • Organizarea echipei și lansarea proiectului;
 • Crearea bazei de date  “Made in the Iron Gates”;
 • Crearea emblemei “Made in the Iron Gates”;
 • Organizarea a 5 seminarii pe tema Competențelor Antreprenoriale;
 • Workshopuri de artizanat;
 • Schimb de bune practici în turism;
 • Conferința româno-sârbă “Dezvoltarea turismului comun în zona Porțile de Fier”;
 • Expoziția “Made in the Iron Gates“;
 • Realizarea a 10 reportaje turistice „Made in The Iron Gates”;
 • Crearea Centrului Virtual de informare turistică;
 • Informarea și publicitatea proiectului;
 • Managementul de proiect.

Rezultatele atinse prin proiect sunt:

 • Crearea bazei de date cu toate informațiile turistice din zona Porțile de Fier;
 • Crearea emblemei “Made in Iron Gates” pentru identitate regională;
 • Crearea a 10 modele de suveniruri cu obiectivele turistice reprezentative;
 • Susținerea a 5 seminarii pe teme de competențe antreprenoriale;
 • 20 români și 5 sârbi invățați să fabrice suveniruri;
 • Broșura Cartea Artizanilor din zona Porțile de Fier;
 • Ghidul „Cum să capitalizezi potențialul natural și uman al satelor”;
 • Conferința româno-sârbă “Dezvoltarea turismului comun în zona Porțile de Fier”;
 • 1 expoziție de suveniruri Made in the Iron Gates;
 • Fondarea Asociației româno-sârbe pentru turismul din zona Porțile de Fier;
 • Realizarea a 10 reportaje turistice;
 • 1000 DVD-uri cu cele 10 reportaje turistice;
 • Crearea Centrului Virtual de informare turistică.

Grupul țintă al proiectului a fost format din:

 • 100 localnici români participanți la seminarii;
 • 20 localnici români participanți la workshopurile de artizanat;
 • 5 localnici sârbi ce vor fi învățați să utilizeze mulaje pentru crearea de suveniruri;
 • 25 de localnici români certificați ca administratori de pensiune;
 • minim 41 de participanți la conferința Româno-Sârbă;
 • 300 de tour-operatori români și sârbi;
 • 10.000 turiști ce vizitează zona Porțile de Fier;
 • Autorități locale din Mehedinti și Bor;
 • Vizitatori din Mehedinţi și Bor.