Steroid Al
Peștera Gramei – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Peștera Gramei este situată în comuna Podeni, județul Mehedinți și este săpată în versantul drept al văii Topolnița, în masivul Croavelor, la 445 m altitudine.

Este o peșteră dezvoltată pe un sistem de diaclaze, având galerii fosile și subfosile în lungime de 390 m. Peștera prezintă două galerii etajate. Galeria din dreapta, cu 3 m mai sus, începe cu strâmtori, apoi se lărgește formând o sală relativ mare și înaltă, de unde se poate ajunge în galeria stânga. Galeria stânga, mult mai largă, prezintă numeroase nivele de eroziune și un profil vertical oval , fiind în cea mai mare parte dezvoltată pe diaclaze. Dincolo de zona cu gururi galeria continuă în linie dreaptă, joasă și strâmtă și după un scurt traiect devine inaccesibilă. Din zona cu gururi se poate continua spre vest, pe Culoarul cu Mâl, după ce se coboară mai întâiun puț de vreo 3 m. La început, culoarul este jos, apoi devine mai înalt; are planșeul acoperit cu mult mâl argilos, fiind în întregime inundat la viituri. În partea terminală, el se bifurcă.

Peștera a fost săpată de apa din valea Croavele Peșterii, care se pierde în calcarele din Dealul Cusacu, la 470 m altitudine, prin câteva ponoare laterale.

Este o peștera caldă, umedă și cu schimb de curenți de aer în zona intrării.

Fauna este relativ bogată în izopode, opilionide, araneide, miriapode, colembole, coleoptere, diptere și chiroptere. Closania orghidani reprezintă un element troglobiont.

Condiții de vizitare: este ușor de parcurs până la Culoarul cu Mâl, în care înaintarea este mai dificilă și impune un echipament de protecție. Sunt necesare mijloace de iluminare.