Steroid Al
Mănăstirea Baia de Aramă – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Mănăstirea Baia de Aramă este situată în partea de nord-vest a Olteniei, în Podişul Mehedinţi, în localitatea Baia de Aramă.

Hramul mănăstirii: Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil (8 noiembrie)

Arhitectura simplă a bisericii îmbină stilul epocii lui Matei Basarab, caracterizat prin construcţia impunătoare, cu turla clopotniţei pe pronaos, prin coloane de cărămidă circulară şi scara clopotniţei pe peretele nordic, cu stilul brâncovenesc din secolul al XVIII-lea, noutatea fiind pridvorul sprijinit pe coloane în arcade, de asemenea şi catapeteasma sculptată.

Potrivit tradiției locale, vechiul aşezământ monahal (iniţial a fost mănăstire de călugări) datează încă din jurul anilor 1400, din vremea Sfântului Nicodim de la Tismana, având o biserică de lemn. Actuala construcție se zidește în locul bisericii de lemn la sfârşitul secolului al XVII-lea, la îndemnul domnitorului Constantin Brâncoveanu care, în 1695, încuviinţează şi sprijină ridicarea unui locaş de cult.

Construcţia începe mai târziu, în 1699 şi se termină în 1703, când are loc sfinţirea bisericii. Decorarea picturală a locaşului de cult este realizată de către renumitul pictor Neagoe şi ieromonahul Partenie din Tismana. Mănăstirea şi-a început activitatea încă din anul 1703. Funcţionând ca schit, aşezământul a fost ulterior (înainte de anul 1718) închinat Mănăstirii Hilandar de la Muntele Athos.

Aflându-se permanent sub conducerea stareţilor greci sau sârbi, Mănăstirea Baia de Aramă a fost un centru de interferenţe spirituale interculturale, creându-se totodată relaţii de comuniune cu poporul sârb vecin şi astfel având loc un bogat schimb de experienţe culturale şi ecleziastice.
Din întregul schit s-au păstrat doar stăreţia, devenită după secularizare casa preotului şi biserica. Chiliile de zid ce ocupau partea dinspre deal a incintei mănăstirii s-au dărâmat cu timpul, deși la anul 1890 încă se locuia în ele.

În data de 29 ianuarie 2008 s-a aprobat reînfiinţarea Mănăstirii Sfinţii Voievozi din oraşul Baia de Aramă, ca mănăstire de călugăriţe sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei.