Steroid Al
Conferința de lansare a Proiectului 7 Minuni din Mehedinți și Borski – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Asociația Pro Mehedinți, în calitate de Beneficiar de Proiect Conducător, a organizat la 23 octombrie 2017 Conferința de lansare a Proiectului „7 minuni din Mehedinți și Borski”. Conferința a avut loc la Palatul Cultural „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți din România. La conferință au participat 50 de persoane, atât români, cât și sârbi din zona vizată de proiect cât și reprezentanți ai presei. Proiectul „7 minuni din Mehedinti și Borski” a fost prezentat participanților de către membrii echipei proiectului, în termeni de obiective generale, obiective specifice, activități, grupuri țintă și rezultate așteptate ale proiectului. Participanții au primit materiale concepute pentru a promova proiectul, făcute special pentru acest eveniment.

Proiectul „7 minuni din Mehedinti și Borski” este implementat împreună cu partenerii Bios Fond și Organizația Turistică a Primăriei Negotin din Serbia, pe parcursul a 18 luni: între iulie 2017 și ianuarie 2019, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG IPA România -Serbia. Programul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) și cofinanțat de țările partenere în cadrul programului. Valoarea totală a proiectului este de 453.982,04 euro, din care 385.884,72 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.