Steroid Al
Steroid Al
Konferencija Projekta a 7 Wonders of Mehedinti and Borskia, 23. Oktobar 2017 – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Asocijacija Pro Mehedinti, kao vodei projektni partner, dana 23. oktobra 2017, organizovala je promotivnu konferenciju projekta a 7 Wonders of Mehedinti and Borskia. Konferencija je odrana u Palati kulture „Theodor Costescu“ u Drobeti Turnu Severin, okrug Mehedinti u Rumuniji. Konferenciji je prisustvovalo je 50 ljudi iz Rumunije i Srbije iz ciljne oblasti projekta. Na konferenciji su uA?estvovali i predstavnici medija. UA?esnicima konferencije su predstavili Projekat: a7 Wonders of Mehedinti and Borskia, A?lanovi projektnog tima, u smislu opA?tih ciljeva, specifiA?nih ciljeva, projektnih aktivnosti, ciljnih grupa i oA?ekivanih rezultata projekta. UA?esnici su dobili promo materijale projekta, napravljene posebno za ovaj dogaaj.

Projekat a 7 Wonders of Mehedinti and Borskia, se realizuje u projektnom partnerstvu sa Bios fondom i TuristiA?kom organizacijom opA?tine Negotin iz Srbije, tokom 18 meseci: od jula 2017. do januara 2019. godine. Projekat se realizuje u okviru INTERREG IPA Programa prekograniA?ne saradnje Rumunija-Srbija i finansira se sredstvima Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomo (IPA II) i kofinansiraju ga partnerske zemlje u programu. Projekat ima ukupnu vrednost: 453.982,04 evra, od A?ega je 385.884,72 evra doprinos Evropske unije.