Steroid Al
Steroid Al
Trasa “La Varnica – Kornetul Prosakuluj – Pećina Epuran” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Trasa počinje iz Turn Severina na putu DJ 607B do Čirešu (28 km), zatim prema Margi oko 3 km do Varanice. Trasa je obeležena plavom trakom.

Vreme potrebno ta aaprelaz trase 2 sata. Trasa je laka i može se koristiti tokom cele godine.

Zanimljiva mesta na trasi: doline iz Kornetul Prosakului; zidovi na ulazu u Pećini Epuran; rit i ponor Ponorac.

Vidikovci: stene iznad Prosaka, pogled prema vijugama reke Topolnica; stene kod Varnice i Gaurinci, brda prema Margi i Godeanu; zona kod ulaza u pećini Epuran, pogled prema dolini Ponorca.

Trase sa kojima je povezana: Gura Prosakuluj; pećina Femeji (ulaz u pećini Topolnica); Gaura luj Čiokardie; pećina Gramej.