Steroid Al
Steroid Al
Trasa “La Varniță – Gaura luj Čiokardie” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pristup je iz Tr.Severina na putu DJ 607B do mesta Čirešu (28 km), zatim prema Margi oko 3 km do Varnice.

Trasa je obeležena crvenim trouglom, potrebno vreme za prelaz 3-4 sata; srednjeg je stepena teškoće; može se ići tokom cele godine sa normalnom opremom za planinske staze.

Zanimljiva mesta su: krečnjačke zone ispod poljane La Varnica; izvor ponornice Topolnice kod Gaura luj Čiokardie. Na toj trasi naićićemo na sledeće vidikovce: stene iznad poljane La Varnica, prema Luka Petimi, Kornetul Prosakuluj, planini i visoravni Mehedinci.

Trase sa kojima je povezana: put prema grebenu Rašica ka Čirešu; dolina Topolnicej do manastira Skitul Topolnicej; Gura Prosakuluj i pećina Femeilor (Žena) (ulaz u pećini Topolnica); Pećina Peštera luj Epuran prema Kornetul Prosakuluj.