Steroid Al
Steroid Al
Trasa “Gornenci-Greben Planine Mehedinci-Pojana Balta Čerbulu” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

TRASA GORNENCI – GREBEN PLANINE MEHEDINCI – POJANA BALTA ČERBULUI

Trasa polazi od Turn Severina po DJ 607B do Čirešu, potom po DC 3 do Podeni (35 km) ili po E 70 od nadvožnjala Bahna po DI 607 C zatim Podeni po DC 3A do Gornenci.

Trasa je obeležena crvenom tačkom; trasa se može preći za oko 2 sata, što se tiče teškoće je srednja a može se koristiti tokom cele godine. Nije preporučeno zimi kada je sneg veliki. Obična oprema za planinske staze.

Zanimljiva mesta: stara crkva Gornenci; stogodišnja borova šuma Gornenci (crni banatski bor); poljana Balta Čerbuluj.

Vidikovci: jugoistočni vrh Čiolanu Mare, sa pogledom prema V.Kamena, Kolcul Pietri, vrh Pietrele vinete, vrh Gornova, breg Ponoral, visoravan Mehedinci.

Trasa je povezana sa: putem preko grebena planine Mehedinci; Herkules banja preko Ogašul luj Rošec, 7 izvora; klanac Keile Casnej; Čiolanul Mare.