Steroid Al
Steroid Al
Ekoturistička Trasa “Čioaka Kremeneaska – Rudina” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Do trase se stiže magistralnim putem DN 57, na 6 km od Dubove prema Svinici, trasa sledi stari šumski put koji se penje na Čioaka Kremeneaska, uzvodno od uvale Plaviševica; dužina trase je oko 8,2 km, a proputovanje trasom traje oko 4 sata.

To je turistička trasa srednje težine koja traži posebnu fizičku kondiciju jer je trasa dosta dugačka, imajući u vidu dužinu i vreme potrebno za prolaz. Obeležena je crvenim pravougaonim trouglom sa belim krajevima, belege su na drvećima i stenama koje se nalaze u blizini staze, na rastojanju između 50 i 100 m, na deonicama koje prolaze kroz šumu ili susednim zonama.

Trasa Čioaka Kremeneaska-Rudina je deo, oko polovine, ekoturističke trase Valea Liubotina-Rudina, izvanredan vidikovac prema rumunskim i srpskim brdima.

Na toj trasi očuvane su dvosobne kuće na salašima. U tim se kućama uvek nalazi jedna prostorija sa ognjištem i otvorenim dimnjakom, takozvana “kujna”, na ulazu u kući, nema prozore, provetrava se samo strujanjem vazduha između vrata i širokog dimnjaka. Višenamenska je: služi kao ostava (sanduk sa brašnom, bure sa kupusom, čabar sa sirom); dimnjak služi za dimljenje svinjskog mesa. U kujni pored ognjišta nalazi se peć gde se peče hleb; isto tu se nalazi “okno” na tavanici (mala vrata u tavanici) sa lestvicama pored; na tavanu se čuvaju druge namirnice (kukuruz, žito, suvo povrće). Ova prostorija je centralno mesto kuće. Pored, u nastavku kujne, se nalazi soba za spavanje.

Ovo je staza na kojoj putnik može da se divi prelepim predelima dunavske doline, kao i o povoljnim ili nepovoljnim uticajima ljudske aktivnosti. Reč je o nekoliko otporiša jalovine deponovane usred prirode kao rezultat rudarstva u đerdapskoj klisuri. To su oaze jalovine koje teraju turista na razmičljanje. Jeli je reč o stalnoj borbi između čoveka i prirode? Ili, možda, zajednički život čoveka u prirodi, Homo sapiens sapiens, stvara prirodi, možda, nepovrativu štetu. Ali, ceo ovaj pejsaž, ponegde oštećen delovanjem industrije, (kvarcit takozvani kremen, odakle verovatno i dolazi ime grebena), serpetum Tisovice i Plaviševice, stare dvosobne kuće, hrastova šuma sa podsredozemnim biljem, tradicionalna kuhinja salaša, specifična rumunska gostoljubljivost, ostaju elementi koji te zovu da ti pokaže da “domaći-meštani” s ovog područja su uvek znali da poštuju prirodu i njene darove.