Vasul Danubius – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Brod Danubius

Tematska ruta: Plava staza Naziv atrakcije: Brod Danubius Lokacija: Orșova, Okrug Mehedinți, 29 kilometara od grada Drobeta Turnu Severin. Opis: To je stari brod koji je nekada pripadao Nikolaju Čaušesku. Danas, brod, pripada Sc. Danubius...