Steroid Al
Steroid Al
Pećina Veterani – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pećina Veterani se nalzi na levoj obali Dunava, u zoni podvodnih stena. Pećina je visoka oko trideset metara od površine vode, nije predugačka, a iznad ima jedan otvor koji omogućuje prirodno osvetlenje.

Pristup pećiniu je moguć samo sa dunavske strane i predstavlja veliku atrakciju za izletnike koji prolaze čamcem. U pećini su stanovali ljudi još pre 400.000 godina. Primitivni čovek je koristio pećinu kao sklonište, a dačani da bi se molili svom bogu Zamolsksesu, dok turci i autrijanci iz vojnih razloga.

Zbog tog vojnog interese ta je pećina među prvim kartografisanim pećina u svetu.

Pećina je poznata još iz prastarih vremena, kao strateško mesto su je koristili dačani, rimljani, austrijanci i turci.

Naziv pećine dolazi od imena austrijskog generala Veterani koji je utvrdio pećinu izgradivši zid od pećine pa sve do vode, zid na koje su stražarili vojnici.

„Primitivni ljudi su kosristili pećinu i kao svetilište. Pa i dačani su dolazili ovde da se mole bogu Zamolksesu. U tom smislu su žrtvovali ptice a oltar na kojem su one žrtvovane može se i dan danas videti. Ono što čini da ova pećina bude posebna je to što ujutru, oko pola sta, sunčevi zraci prodiru kroz otvor, koji se nalazi na oko 15 m visine, uspravno na oltar. Izgleda da je to i bio trenutak kada su ptice žrtvovane u čast bogova.“


Legenda o pećini Veterani

Ispod pećine prolazio je stari put duž Dunava. Za vreme tursko-austrijskog rata, general Veterani dobio je nalog da blokira taj put. Zato je izgradio zid između pećine i obale Dinava na koje su stražatili vojnici. Kad su započele borbe u datom trenutku, austrijski vojnici su bili opkoljeni od turaka, a general je uspeo da se izvuče iz opkolenja. Ali njekovi vojnici su bili primorani da se povuku u pećinu. Turci su sazidali ulaz u pećini tako da su svi vojnici umrli od gladi i žeđi.

Naknadno, u tom predelu su nađeni metalni predmeti nalik na trnje sa tri vrlo oštre bodlje. Korišćeni su protiv konjanice, jer su konji zbog bolova uboda izbacivali sa sedla konjanike stvarajući veliku gužvu. Reč je o vojnoj taktici. Do sada nismo videli tako nešto, izgleda da se ova taktika koristila samo ovde. Ni sam general Veterani nije imao bolju sudbinu. Pošto je napustio svoje vojnike i prebegau u Erdelju bio je uhapšen i zatvoren, gde je i umro. Po nacionalnosti bio je austrijanac.