Ponikova Pećina – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Pećinske Rute

Naziv atrakcije: Ponikova pećina (Gura Apelor << pećina Vodena usta >> ili pećina slepih miševa)

Lokacija: u okrugu Mehedinci

Opis:  Nalazi se u blizini sela Dubova, okruga Mehedinci ,u pećinu se ulazi sa kopna ili sa Dunava sa brodom, prolazeći 500m ispod stena Ciucaru Mare masiva do ušća pećine. Na ulazu u Ponikovu pećinu, Ponikova struja stvorila je niz kratkih i divljih pećina i prirodni most dugačak 25 metara i visine 6-8 metara. Smatra se da je najveća pećina u Dunavskoj klisuri, Ponikova pećina iskopana je u krečnjačkoj steni leve obale Dunava, ispred velikog kazana. Galerije pećine su 1660 m dužine i prelaze masiv Ciucarul Mare i potom direktno do Dunava. Područje pripada Prirodnom parku Porcile di fer, a kraški reljef predstavljaju doline, jezera, kratke i divlje rukavce koje je formirala Ponikova reka, ali i kroz endokraške oblike, niz natkapina i nekoliko pećina. Ponickova pećina sastoji  se od više galerija. Sa kopna, ulazite u galeriju Ogaš. Odavde, uska staza vodi do Galerije Bats, prostorije dužine 100m, širine 60 i visine preko 30 m, čiji pod je izgrađen od slomljenih stena, ponora,  i zgrušanih humki izmeta od relativno velikih slepih miševa. Galerija Ogaš se prostire u dva dela, od kojih jedan vodi do galerije Concretion, koja se smatra najlepšim delom pećine, gde se nalazi anemolit i sala kolona, a druga vodi do Galerije skala i Galerija glina.

Uslovi: Pošto pećina nije uređena za posetioce, pristup je malo teži. Preporučujemo da posetite pećinu u grupama pod vodstvom, s lampama, gumenim čizmama i odgovarajućoj opremi. Pećina je srednje teška i oscilaciju nivoa od 60 m. Poseta traje oko 2-3 sata. Poseta Ponikovoj pećini može se obaviti tokom cele godine, ali preporučljivo je da je posetite u periodu od maja do oktobra. Preporučuje se posebna oprema: čizme, baterijska lampa, debela odeća i prihvatljivo fizičko stanje. Tokom perioda poplava često je potpuno ili delimično poplavljeno. Ponikova pećina proglašena je speleološkim rezervatom zbog nekih fosilnih ostataka Ursus spelaeusa, fragmenta vrlo stare keramike i endemičnih vrsta.

Informacije & Kontakti:

Pećinom upravlja “Park prirode Porcile di fer “:

telefon/ fax: +4 0252 360 511,

telefon: +4 0372 702 529,

website: http://www.pnportiledefier.ro,

e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

U oblasti možete takođe posetiti:

  1. Pećina Veterani
  2. Statua Decebal
  3. Manastir Mraconia
  4. Dunavska klisura
  5. Kazane na Dunavu

Turističke ponude:

–         Na prostoru se nalaze planinarske staze u Park prirode Porcile di fer i izleti brodom na Dunavu

Druge koriste informacije

Događaji u Dubovi:

–         “Sinovi sela” – 9. Septembar

–         “Nedeie” – 8. Septembar

Smeštaj:

Decebal: DN57, Dubova, tel: +40747 808 585

Melba: DN 57, Dubova, tel: +40727 474 179

Delfinul: DN 57, Dubova, tel: +40740 791 538

Casa Marco: tel: +40744 879 168

Casa Lucian: Dubova, tel: +4765 954 639

Vila Hercules: Dubova, tel: +40748 330 162

GPS koordinate: širina/dužina: (44.595489115657635, 22.261303200000043), 34, Golubinje, Serbia