Steroid Al
Steroid Al
Pećina Peštera Mare de la Balta – Potok Paraul Balcii – Balta – Asociaţia Pro-Mehedinţi

TRASA BALTA – LINKA PONORALULUJ – PONORNICA RASKRAČEA – PEĆINA PEŠTERA MARE DE LA BALTA – POTOK PARAUL BALCII – BALTA

Trasa počinje od Turn Severina na DJ 670 do Balta.

Trasa je obeležena crvenim trouglom a može se preći za oko 3 sata. Reć je o lakoj trasi, može se koristiti tokom cele godine, oprema nije potrebna.

Zanimljiva mesta: jezero Balta; Kornetu Balci; dolina Ponoratuluj- ponornica Raskračea (ulaz kroz prokop u pećini Kurečea); pečina Mare de Balta.

Vidikovci: dolina Ponoraluluj i Kampia Pešteri.

Pećina Balta je kompleksna pećina sa dve glavne, skoro paralelne, galerije usmerene ka severu. Pećina ima tri ulaza. Severni ulaz gde ulazi reka, a ostala dva ulaza su na strani gde reka izlazi.

Između te dve galerije postoji galerija za vezu nazvana Peštera Mika (Mala pećina) de la Balta. Ima 220 m.

Na krajnjoj deonici pećina je snažno zgusnuta, sa stalaktitima, stalagmitima, stubovima.