Kulturna Palata “Teodor Costescu” – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Ruta kulturne baštine

Naziv atrakcije: Kulturna Palata “Teodor Costescu”

Lokacija: Palata se nalazi u Drobeti Turnu Severinu, Mehedinti okrug, Bulevar Karol I, br. 4

Legende / Priče / Impresije / Preporuke: Poznata je kao najveći arhitektonski spomenik u Drobeti Turnu Severinu, na listi UNESCO-a. To je zdanje poznatog arhitekte Grigore Cerchez i proglašena je za zaštićenim istorijskim spomenikom. Ideja o izgradnji objekta pripada predsjedniku Društva gradskog teatra “Turnu Severin” i direktoru gimnazije “Traian”, Teodor Costescu. On je bio onaj koji je pokrenuo projekat i prikupio sredstva. Izgradnja je u početku bila zamisljena da obuhvata sedam sala. Tri velike hale za biblioteku, bioskop i restoran formirale su severno krilo, a tri preklapajuće hale bi formirale zapadno krilo. Ovde je funkcionisao muzej C. Istrati, svečani salon i pomoćna soba. Između dva krila nalazila se Teatralna Hala, kapaciteta 700 sedišta i opremljena rotirajućom scenom, jedinstvenom u to vreme u zemlji. Izgradnja palate počela je 1912. godine, ali nažalost, sa sobom donosi rat, i zatvaranje radova, zgrada je ostala nedovršena. Nije bila otvorena do 1924. godine, ali čak i tada ovorena je sa nedovršenim izložbenim prostorom. Tokom godina zgrada je postala prava kulturna palata i za određeno vreme obezbedila je neophodan prostor drugim predstavničkim institucijama grada i okruga, uključujući biblioteku “IGBibicescu”, Slobodni univerzitet, Muzej “Dr. Constantin I. Istrati ” i bioskop. U 2010. godini, zgrada je ušla u obiman program rehabilitacije, a danas se ovdje odvija većina kulturnih događaja u gradu.

Informacije & Kontakti:

Kontakt Kulturni dvor Teodor Costescu, telefon: +40252 311 020,

website: http://palatulculturiiseverin.ro/

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

U oblasti takođe može se posetiti:

 1. “Generalni park Dragalina” sa tvrđavom Severin i arheološkim kompleksom Drobeta smještenom na padini Dunavske terase
 2. “Roses Park” sastavljen od stotina različitih vrsta drveća, grmlja i ruža
 3. Vodeni dvorac
 4. Muzej Hidroelektrane Đerdap I
 5. Pravoslavna katedrala

Druge koriste informacije:

Smeštaj:

Hotel Traian, telefon: +4 0252 311 760

Hotel Continental, telefon: +40372 528 828

Hotel Condor, telefon:+40252 311 128

Hotel Corona, telefon: +40743 128 658, e-mail: contact@corona.ro

Događaji u Drobeti Turnu Severinu:

 1. Dani Severina – 23. aprila
 2. Ziua Dunării – 29. jun
 3. Nacionalni književni festival ” Značenje ljubavi ” – u proleće
 4. Festival ” Pesme Rumuna svuda ” – u oktobru
 5. Jesenski nacionalni sajam knjiga – u oktobru
 6. Gala Nagrade za izuzetnost – u jesen

 GPS koordinate: širina/dužina: 44.439663, 26.096306000000027, visina: 85 m