Manastir Mrakonija – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Po prvi put pomenut i pisanim izvorima 1453., Manastir Mrakonija uništen je za vreme rusko-austrijsko-turskih ratova (1787.-1792.), obnovljen i porušen 1968. Ime dolazi od reke Mrakuna, tj. Mračna reka. Danas, na obali Dunava, na kosturu bivše zgrade Balona za usmeravanje plovidbe u Malim kazanima, izgrađena je moderna kopija starog manastira Mrakunija.

Sadašnja crkva ima hram Svetih Arhanđela Mihaila i Gavrila i Sv.Trojice. Crkva je od zazidana od opeke u obliku krsta. Sadrži oltar, naos, pronaos i otvoreno predvorje. Manastir Mrakonija je muški manastir.
Od stare crkve, koja ja sada pod vodom, ostala su samo carska vrata i jedno kandilo koje se nalaze izlnene u crkvenom muzeju Ešelnica.
Manastri Mrakonija se nalazi u naselju Dubova, okrug Mehedinci, na 15 km od Oršave, na levoj obali Dunava, u dunavskoj klisuri.

Kratka istorija manastira.

Manastir od same izgradnje imao je burnu istoriju, porušen i obnovljen od stranih osvajača, primoran da plaća danak turcima, pa nakon svega i potopljen.
Sadašnji manastir je podignut na mestu starog manastira. Prvobitni manastir je izgrađen 1523. od strane bana Karansebeša i Lugoža, Nikolaja Garlišteanu. Crkva im a hram Sv.Proroka Ilije, a bio je pod jurisdikcijom vršačke episkopije.

Poznati hroničar Nikolaje Stojka iz Hacega, bivši protopop Mehadije, u svojem letopisu iz 1829. piše da »od straha turaka, posebno posle nesretnog boja kod Varne i pada Carigrada 1453., kaluđeri manastira Mrakonija su izbegli u Oršavi ». Iako tokom vekova manastir je bio oštećen i porušen, godine 1788. u njemu su boravili kaluđeri, a 1800. zidne slike su bile vidljive.

Osnivanjem Akcionog odbora 1931. počela je rekonstrukcija manastira i to posebno zahvaljujući trudu monaha Alekse Udrea, tako da je 1947. crkva izgrađena i pokrivena šindrom.
Izgradnjom Hidroelektrane Porcile de Fier 1 (Đerdap 1), 1967. crkva je srušena, a njeni ostaci pokriveni vodama akumulacije. Posle toga nije dato odobrenje za izgradnju nove crkve. Zbog svoje sudbine dobila je ima i postala poznata kao « Manastir pod vodom, Mrakonija ».

Posle 1989. Mitropolija Oltenije je inicirala obnovu Manastira Mrakonija. Godine 1993. postavljen je kamen temeljac nove crkve, a 1995. ponovo je proradila.
Radovi su završeni između 1999. i 2000.