Steroid Al
Steroid Al
Veliki Zaton (Zatonul Mare) i Mali Zaton (Zatonul Mik) – Asociaţia Pro-Mehedinţi

To su dva jezera karstnog porekla, različitih veličina, koja se nalaze s jedne i druge strane pećine Ponoarele.

Naziv jezera dolazi iz lokalnog narečja, reč zaton znači pregrada reke. Stvarno, jezero Zaton nastaje pregrađivanjem prirodnog toka reke od strane brega Dealul Pešterii, masivna krečnjačka stena, koja deluje kao brana.

Kao karsna pojava, jezero Veliki Zaton, ima nekoliko osobnih svojina, može dostići veoma velike dimenzije, skoro 2 km2, a dubinu do 20 m. U kišnim godinama jezero ne presušava i daje okolini začaravajuću lepotu. U sušnim periodima voda nestaje u dubini pećine a ceo pejsaž deluje sumorno.

Ujesen, kad se vrate vode, u periodu kiša, ovde dolaze divlje patke koje plove mirnim vodama jezera i daju mu romantični izgled.

Mali Zaton nalazi se severo-istočno od Božijeg mosta, na suprotnoj strani Velikog Zatona, kad su obimne padavine, a dotok potoka koji dolazi ispod stene Štej, ne može biti preuzet od usisnog otvora. Često vode jezera spajaju sa dolinom Valea Turkuluj i plave celu površinu koja je inače poljoprivredna površina.

O Malom Zatonu se priča da je bez dna jer nijadan ronioc do sada nije uspeo da stigne do njega, ustvari to je produženje pećine Peštera Bulba, koja u kišnom periodu ne može da preuzme celokupnu količinu vode, tako da se ona prosto plavi.