Steroid Al
Steroid Al
Nationalni Sportski Compleks Orșova – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Tematska ruta: Plava staza

Naziv atrakcije: Nationalni Sportski Compleks Orșova

Lokacija: Oršava, okrug Mehedinci, 29 kilometara od grada Drobeta Turnu Severin. Adresa: Bulevar 1 Decembrie 1918

Opis: Nacionalni sportski kompleks Oršava je javna ustanova pravno lice, osnovana 1986. godine i podređena Ministarstvu omladine i sporta. Smatra se da je najbolja kanu baza u zemlji.

Informacije & Kontakti:

Kontakt:

Tel: +4 0252 362 240

E-mail: csnorsova@yahoo.com

Blizina drugih tematskih turističkih ruta:

U oblasti možete takođe posetiti:

– Regionalni muzej Đerdapa – Filijala Oršava

– Crkva Sv. Nikole u ​​Oršavi

– Manastir Svete Ane

Iz Oršave se može još krstariti Dunavom i:

Brodom Danubius and Danubius 1: Tel: +4 0747 87 816

Brod Dierna: +4 0722231178, +4 40 252 361 415

Brod Flamingo: +4 0721 153893

Druge koriste informacije:

Smeštaj:

Hotel Apolodor, tel: +40 352 415 925

Kuća za goste Ţaka, tel: +40252 360 335

Kuća za goste Damiro, broj. 13, tel: +40722 207 930

Hotel Meridian, tel: +40252 362 800

Kuća za goste Casa Noastră, tel: +40745 110 839

Casa Verde, tel: +40744 954 191

Događaji u Oršavi:

– Mihai Eminescu Festival, 15. januara;

– Dani Oršave od 14. do 15. avgusta,

– Jesenski festival u oktobru,

– Konkursi za mlade: festiva Dunavski biser l, Trofej Đerdapa, Robotor.

GPS koordinate: širina / dužina: 44.725675, 22.39919