Pećinske rute – Page 2 – Asociaţia Pro-Mehedinţi

Pećina Curecea

Tematska ruta: Pećinske Rute Naziv atrakcije: Pećina Curecea (Pećina u brdu Curecea, pećina na brdu Cornetul Malarisca) Lokacija: u okrugu Mehedinci. Možete doći do pećine iz sela Balta, na putu ka Ciresu Commune, oko...

Pećina Bulba

Tematska ruta: Pećinske Rute Naziv atrakcije: Pećina Bulba – Pećina je poznata u lokalnom stanovništvu kao Velika pećina ili Pećina Baia Lokacija: u okrugu Mehedinci. Nalazi se na nadmorskoj visini od 325 metara, na...

Băluța Pecina

Tematska ruta:  Pećinske Rute Naziv atrakcije: Băluța Pećina Lokacija: Pećina se nalazi u selu Baluta, u kanjonu Balutei, koji se nalazi unutar opštine Ponoarele iz okruga Mehedinci. Selo Balta je 69 km udaljeno od...

Pecina Balta

Tematska ruta: Pećinske Rute Naziv atrakcije: Balta pećina Lokacija: u Balti zajednici, okrug Mehedinci Opis: Na putu koji dolazi iz Baia de Arama i prolazi kroz zajednicu Balta,  na kraju mesta, dolina Topolnice prolazi...

Lazareva pećina

Tematska ruta: pećine Naziv atrakcije: Lazareva pećina Lokacija: opština Bor,okrug Borski, IstočnaSrbija, R.Srbija Udаljenа od Bora 20 a od selа Zlot 3 kilometra. Opis: Lazareva pećina nalazi se u granicama područja koje je pod zaštitom države. Zaštićeno područje...